banner-iphone-7
Ak by ste radi vlastnili iPhone 7, no nechcete za? zaplati?, nájde sa mno?stvo príle?itostí formou rôznych sú?a?í. Niektoré z nich mô?u by? aj dos? bizarné, ako napríklad táto. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Istá po?íta?ová spolo?nos? z Kyjeva s?úbila iPhone 7 prvým piatim ?u?om, ktorým sa podarí legálne si zmeni? meno na ?iPhone 7?. Túto príle?itos? vyu?il okrem iných aj 20-ro?ný Ukrajinec Olexander Turin, ktorý sa u? teraz oficiálne volá iPhone Sim (sedem). V piatok si vyzdvihol svoju zaslú?enú výhru.

?Bolo náro?né prija? a ?a?ké uveri?, ?e je to pravda. Ka?dý ?lovek na svete h?adá spôsob, ako vyjadri? sám seba. Tak pre?o to neurobi? takýmto spôsobom?? – povedala Tetyana Panina, sestra iPhona Sima.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone7-a-7-plus-zoznam-top-fonov

TIP: Nový MacBook Pro má 16 GB RAM vraj len kvôli lep?ej výdr?i batérie

Takáto ponuka bola ve?mi výhodná, ke??e iPhone 7 stojí v Ukrajine pribli?ne 770 ? a zmena mena iba okolo dvoch eur. Pre jeho rodinu a priate?ov to bol, samozrejme, ?ok a chví?u trvalo, kým tomu uverili. Zmena v?ak bola vykonaná len pre výhru a iPhone Sim sa plánuje vráti? k svojmu pôvodnému menu, ke? bude ma? deti. Bizarných situácií je vo svete neúrekom, ?o poviete?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
27%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
27%
Neznášam to
27%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.