Ka?dý po?íta?ový nad?enec, za?ínajúci hacker, ale aj ?lovek, ktorý jednoducho nie je spokojný s nastaveným systémom si ?oskoro príde na svoje. V tretej sérií sa toti? vráti ob?úbený seriál Mr. Robot, ktorý nám opä? zaru?í skvelú akciu a ve?ké mno?stvo ne?akaných dejových zvratov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Potvrdzuje to aj prvý oficiálny trailer, ktorý dáva najavo, ?e sa máme skuto?ne na ?o te?i?. Napriek tomu v?ak samotná upútavka ve?a neprezrádza, nako?ko je ladená v tajomnom ?týle. Taktie? sa nedá nev?imnú? jedine?nú, ba priam a? ?udesnú atmosféru, ktorá z traileru doslova sála. Ak patrí? medzi pravidelných divákov tohto seriálu, tak si ale na túto atmosféru pravdepodobne zvyknutý a Mr. Robot si bez nej nevie? ani len predstavi?.

Ten v?ak rovnako nemô?e existova? bez ve?kého mno?stva hádaniek, ktoré tvorcovia doslova milujú. Mo?no e?te o ?osi viac ich ale majú radi podaktorí diváci. Tým sa toti? ob?as podarí nájs?, respektíve vyrie?i? rébus, ktorý tvorcovia starostlivo skryli pred zrakom verejnosti. Najnov?ie sa tak podarilo jednému chlapíkovi nájs? kód v Morzeovke, ktorý bol vy?itý do kravaty Bobbyho Cannavalea. Ten má stvárni? novú, doposia? neznámu postavu v tomto univerze.


Nenechaj si ujs?
Hackeri vypustili do sveta 4 epizodú 7. série Game of Thrones. Mô?e? si ju pozrie? aj ty

Samotný kód v?ak ?iadnu dôle?itú správu neniesol a bol len akýmsi doplnením riekanky, ktorá zaznela v samotnom videu. Ako u? bolo spomenuté, z neho sa ve?a vy?íta? skuto?ne nedá, no jedno je isté. Elliotovi bude ?oraz ?astej?ie vládnu? jeho alter ego, ktoré prahne po skuto?nej demokracii. Tá prichádza a systém, ako ho poznáme dnes, mo?no prestane existova?. V?etko sa dozvieme u? 11. októbra, kedy tretia série seriálu Mr. Robot oficiálne zapo?ne.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
75%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]