Spolo?nos? Moar Bikes spustila na Indiegogo kampa? pre svoj nový elektrický bicykel pod menom Moar. Ak si ale myslí?, ?e ide len o ?al?í bicykel nabitý smart funkciami, tak si na ve?kom omyle. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výrobca sa pri tomto bicykli toti? zameral viac na výkon a kon?trukciu ako na inteligentné funkcie. ?iadny fitness tracker alebo aplikáciu na prepojenie so smartfónom teda neo?akávaj. Namiesto toho ponúka systém kompletného odpru?enia, kotú?ové brzdy a vstavané smerovky. Moar udáva dojazd od 50 a? do 140 kilometrov v závislosti od zvolenej kapacity batérie a zá?a?i motora.

moar bikeszdroj fotografie: Indiegogo/Moar

Elektrický bicykel od Moar Bikes doká?e dosiahnu? maximálnu rýchlos? okolo 30 km/h. Ove?a zaujímavej?ie v?ak znie kon?trukcia bicykla. Tá je toti? skladacia, ?i?e bicykel si bude? môc? ve?mi jednoducho uschova? a prená?a?. V prednej ?asti sa nachádzajú okrúhle svetlá, ktoré pridávajú na podobnosti bicykla s robotami z filmov Transformers. Výrobca momentálne ponúka tri ?pi?kové modely.

moar bikeszdroj fotografie: Indiegogo/Moar

nenechaj si ujs?
94-ro?ný vynálezca Li-Ion batérií pri?iel s dokonalej?ím rie?ením! Jeho nové batérie budú perfektné

Cena za?ína na 945 ? za najlacnej?í ?Sun & Fun?. Vylep?ený model ?24/7? za 1135 ? ponúka svetlá, vä??iu batériu a lep?ie brzdové senzory. Úplným vrcholom je model ?Rapt? s výkonnej?ím 750W motorom, e?te vä??ou batériou a hydraulickými kotú?ovými brzdami. Tieto ceny v?ak neobsahujú náklady na dopravu. ?alej musíme taktie? upozorni?, ?e Moar Bikes je e?te stále malá a neoverená spolo?nos?.

zdroj fotografií: Indiegogo/Moar

Ak by nakoniec spolo?nos? svoje s?uby dodr?ala, jednalo by sa o naozaj jedine?ný kúsok smart bicykla. Zopár skladacích elektrických bicyklov síce u? na trhu nájdeme, no táto novinka od Moar Bikes vyniká hrubými pneumatikami, v?aka ktorým je vhodný aj na nekompromisný off-road. Ak by si sa o tomto projekte chcel dozvedie? viac, ur?ite zamier na web Indiegogo. Odosielanie bicyklov k zákazníkom má za?a? v priebehu mája.

zdroj fotografií: Indiegogo/Moar

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.