História hernej série Age of Empires sa za?ala písa? e?te v roku 1997 a odvtedy bolo vydaných nieko?ko ?al?ích dielov. Posledný z nich bol predstavený u? pred 12 rokmi. Microsoft sa rozhodol o?ivi? túto legendu a prinies? k predchádzajúcim titulom ?al?ie, ?tvrté pokra?ovanie, ktoré bude dostupné pre Windows 10. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pôvodné ?asti Age of Empires malo od roku 1997 a? do roku 2005 na staros? dnes u? zaniknuté vývojárske ?túdio Ensemble Studios. Z jeho dielne v roku 1999 vzi?lo pokra?ovanie Age of Empires 2: The Age of Kings. O 6 rokov neskôr sa milovníci do?kali 3. dielu Age of Empires. Odvtedy v?ak akoby sa po tejto legendárnej hre z?ahla zem a? do roku 2013. Vtedy si toti? hrá?i mohli zahra? remastered verziu Age of Empires 2 HD.

zdroj fotografie: Screenshot/Windows/YouTube

Pokra?ovanie legendy

Po dlhých rokoch ?akania ale Microsoft oznámil, ?e plánuje vyda? 4. pokra?ovanie, ktorého vývoj tentokrát bude zastre?ova? kanadské ?túdio Relic Entertainment s bohatými znalos?ami o hrách daného ?ánru. Z jeho produkcie vzi?li známe hry ako Homeworld, Company of Heroes ?i Warhammer 40,000: Dawn of War. Práve mnoho znalostí o ?Real Time Strategy? hrách robí z Relic Entertainment ideálneho kandidáta pre vývoj Age of Empires 4. Z tejto príle?itosti má rados? aj samotné ?túdio, ?o je vidie? tie? z jeho vyjadrenia:

?Nevieme sa do?ka?, a? na?e ?túdio prerazí so svojimi silnými stránkami a spojí historický kontext so skvelou strategickou hrate?nos?ou. Prinesieme túto legendu spä? do popredia a do rúk jej milovanej komunity.?


Nenechaj si ujs?
Týchto 10 hier mô?e závidie? konzolistom ka?dý poriadny PC hrá?. Vyskú?al by si si ich?

Softvérová spolo?nos? z Redmontu má v?ak s ?as?ami tejto hernej série e?te vä??ie plány. Oznámila toti?, ?e sa hrá?i mô?u te?i? aj na Age of Empires: Definitive Edition. Pôjde o prepracovanú verziu 20 rokov starej hry, ktorú ale bude mo?né hra? v 4K rozlí?ení. Na túto legendu s vysokým rozlí?ením sa mô?eme te?i? u? 19. októbra. Okrem nej prídu vo verzii ?Definitive Edition? aj ?al?ie dve ?asti série, ktoré boli doposia? vydané.

V?etky tieto novinky budú dostupné pre opera?ný systém Windows 10 a nájdeme ich v známom Obchode. Dátum príchodu Age of Empires 4 zatia? nebol oficiálne oznámený, a tak nám neostáva ni? iné, iba si na toto ?al?ie pokra?ovanie po?ka?. Táto populárna séria sa dostala za tie roky svojej existencie do povedomia mnohých hrá?ov. Mal si mo?nos? zahra? si niektorú ?as? Age of Empires aj ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
38%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]