Meizu MX6 pravdepodobne nebude také lacné, ako sa sprvu predpokladalo

banner-pro-6Predstavenie novej vlajkovej lodi spolo?nosti Meizu sa o?akáva v priebehu nasledujúcich tý?d?ov. E?te pred jeho predstavením v?ak tento ?ínsky smartfón naberá na popularite a na jeho predstavenie sa te?í ?oraz viac ?udí. Ni? na tom nemenia ani uniknuté e-maily, v ktorých CEO spolo?nosti Meizu vyjadril svoju nespokojnos? s dizajnom pripravovanej MX6-ky.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Meizu MX6 má by? pod?a jeho slov dokonalé po v?etkých stránkach a nebude pri ?om tolerova? ?iadne kompromisy. Vraj bude tento smartfón doteraz tým najlep?ím zariadením z modelovej rady smartfónov „MX“. Nespokojnos?ou nám iba dal najavo, ?e nestrpí ?iadne chyby, ?i u? po výkonnostnej alebo dizajnovej stránke. Skuto?nos?, ?e tento smartfón bude jedným z najlep?ích zariadení, ktoré po?as svojej existencie stihla spolo?nos? Meizu vytvori?, nám dáva priestor na jednu dôle?itú otázku. Akú koncovú cenu mô?eme o?akáva? od Meizu MX6? Rozhodne vy??iu, ako sa najprv predpokladalo.


Meizu MX5 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


mx6-cofounder-comments

Spoluzakladate? spolo?nosti Meizu, Bai Yongxiang, nám na sociálnej sieti Weibo objasnil pre?o to tak bude. Vo svojom príspevku uvádza, ?e najnov?í po?in ?ínskej spolo?nosti bude vyu?íva? mno?stvo technológií z aktuálnej vlajkovej lodi Meizu Pro 6. Nie je teda prekvapením, ?e so zvý?enými nákladmi rovnako porastie aj koncová cena. ?alej v?ak dodáva, ?e Meizu MX6 bude jedným z najlep?ích dostupých smartfónov, ktoré sa svojou cenou dr?ia pod hranicou 2000 ?ínskych yuanov, ?o je v prepo?te zhruba 270 ?. Na záver prehlásil, ?e sa zamerajú na to, aby mali vyrobený dostato?ný po?et klusov pre naplnenie potrieb v?etkých záujemcov.

Meizu MX5

Meizu MX5

Z tohto príspevku vyplýva, ?e zariadenie bude zrejme o ?osi drah?ie ako Meizu MX5, ktorý stál pribli?ne 243 ?. V ?pecifikáciách zariadenia stále nemáme jasno, no úniky nazna?ujú, ?e by ho mal pohá?a? 10-jadrový procesor Helio X20 / Helio X25 v spolupráci so 4 GB RAM a 64 GB internou pamä?ou. Úniky ?alej uvádzajú, ?e u? 19. júla sa do?káme slávnostného predstavenia, ?o v?ak rovnako nie je zatia? oficiálne potvrdené spolo?nos?ou Meizu.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]