MediaTek je taiwanský výrobca mobilných procesorov, ktorého ?ipsety sú ur?ené skôr do lacnej?ích smartfónov. Táto spolo?nos? sa pý?i dvomi bezvýznamnými prvenstvami, ke??e ako prvá vyrobila osem a desa? jadrové procesory. MediaTeku to v?ak nesta?í a chce zájs? e?te ?alej.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

MediaTek aktuálne pracuje na prípravách svojho najnov?ieho 10-jadrového ?ipsetu Helio X30, ktorý sa u? ?oskoro má dosta? do prvých smartfónov. Popri tom sa v?ak na internet dostali prvé informácie o jeho budúcom ?ipsete. Kým sú?asné najvýkonnej?ie mobilné procesory sú vyrábané 10 nm výrobným procesom, MediaTek sa spolu so spolo?nos?ou TSMC u? pripravujú na výrobu e?te modernej?ích 7 nm procesorov.

zdroj fotografie: MediaTek

Zatia? nie je známe, pod akým ozna?ením bude nová generácia vlajkového MediaTek ?ipsetu predávaná, no vieme, ?e v jeho vnútri sa bude ukrýva? neuverite?ných 12 jadier! Tie budú s najvä??ou pravdepodobnos?ou rozdelené do troch clusterov po ?tyroch jadrách. Pýta? sa, pre?o MediaTek neustále navy?uje po?et jadier, aj ke? taký Snapdragon 821 be?í perfektne na ?tyroch? Dôvodom má by? práve rovnováha medzi výkonom a energetickou efektívnos?ou. Viac jadier mô?e na vykonávaní úloh pracova? spolo?ne, ?ím nedochádza k pre?a?eniu procesora a klesá aj energetická náro?nos?.

Prvá skú?obná výroba najnov?ích 7 nm procesorov má za?a? u? v druhej polovici tohto roka, pri?om masová výroba za?ne v roku 2018. V rovnaké ?asové obdobie plánuje výrobu 7 nm procesorov aj juhokórejský Samsung. Spomína sa aj za?iatok výroby budúcich procesorov s 5 nm jadrami, ktoré by TSMC malo za?a? vyrába? v roku 2019.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]