Z vojnových polí sa boje dostávajú ?oraz viac aj na iné fronty. Na vzostupe je takzvaná kibernetická vojna, v ktorej ide o ?ísla, citlivé údaje a prístupové heslá. Najnov?í únik citlivých informácii pochádza zo spolo?nosti Cloudflare.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Únik sa týka bezpe?nostnej spolo?nosti Cloudfare a mohol by zasiahnu? dáta u?ívate?ov z pribli?ne 1000 stránok. Dopad bezpe?nostného úniku, ktorému pridelili média názovCloudbleed spolo?nos? zatia? nevie ur?i?. Za objavom úniku stojí pravdepodobne pracovník v bezpe?nostnom tíme Google projektu Project Zero, Tavis Ormandy, ktorý ho odhalil 18. februára. Okolnosti útoku a jeho objavenia sú bli??ie popísané v samotnom vyjadrení spolo?nosti, ktoré nájde? na tomto odkaze.

zdroj fotografie: filediscovery

Oficiálny zoznam postihnutých domén zatia? nie je k dispozícii, no samotná po?kodená spolo?nos? potvrdila, ?e domén mô?e by? viac ako 1000. Niektorí prevádzkovatelia odporú?ajú u?ívate?om preventívne zmeni? svoje heslá, aj ke? nie je jasné, ktorých konkrétnych domén a v akom rozsahu sa úniky týkajú.





zdroj fotografie: Huffington Post Canada

Ak má? konto na niektorej zo stránok ni??ie, ur?ite by si mal okam?ite zmeni? prístupové heslo: 

 • authy.com
 • patreon.com
 • medium.com
 • 4chan.org
 • yelp.com
 • zendesk.com
 • uber.com
 • thepiratebay.org
 • pastebin.com
 • discordapp.com
 • change.org
 • feedly.com
 • hardsextube.com
 • nationalreview.com
 • petapixel.com
 • puu.sh
 • putlocker.ws
 • tineye.com
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
9%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
64%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]