Asi sa zhodneme na tom, ?e dve najvä??ie komer?né televízie na Slovensku v poslednom ?ase skú?ajú trpezlivos? svojich divákov. Skupina JOJ si vernos? tých svojich otestovala pred pár tý?d?ami, kedy po?iadala slovenských operátorov o odstránenie programov ?eskej televízie z ich ponuky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?o-to na rová?i má v?ak aj jej najvä??í konkurent, ktorý sa zhruba polroka dozadu rozhodol vyka??a? na v?etkých priaznivcov, ktorí sledujú televíziu cez anténu. U? je tomu teda nejaký ?as, ?o si Markízu, Domu a Dajto cez DVB-T (anténu) nepozrie?. ?oskoro v?ak bude opä? v?etko inak. Markíza si zrejme uvedomila, ?e pri zanedbaní svojich divákov urobila chybu, a preto sa s Towercomom dohodla na novej zmluve. Tá trvá do roku 2019, pri?om jej predmetom je prinavrátenie trojice týchto ob?úbených programov do DVB-T vysielania.

zdroj fotografie: Markiza

Nenechaj si ujs?
JOJ-ka chce ?oskoro spusti? tri nové televízne stanice kvôli vysokému dopytu po reklamách

Ak má? u? v tomto momente úsmev na tvári a te?í? sa z toho, ?e si opä? bude? môc? pozrie? svoje ob?úbené reklamy programy, tak e?te na malý moment zadr?. Ako to u? vä??inou býva, v?etko má svoj há?ik. Markíza sa toti?to na anténu skuto?ne vracia, no nebude to zadarmo. Oficiálne si ju budú môc? cez DVB-T vysielanie naladi? len pou?ívatelia Plustelky, ktorá trojicu programov ponúkne vo svojom základnom balí?ku. Ten stojí 5,99 ? mesa?ne a v prípade, ?e si zakúpi? ro?né predplatné ?a vyjde tento balík na 2,99 ? na mesiac. V?etky tri programy si cez anténu bude? môc? pozrie? u? od polovice júna.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
70%
Neznášam to
20%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]