Okolo skupiny JOJ je v poslednej dobe poriadne ru?no. Naprie? celým Slovenskom sa len nedávno prehnala správa, ktorá informovala o prehnaných podmienkach, ktoré si táto televízna spolo?nos? kladie. Od operátorov toti?to po?aduje privysoké poplatky a zárove? chce ma? v?etky svoje stanice zaradené u? v ich základnom balíku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

JOJ v?ak vo svojej prehnanej iniciatíve pokra?ovala a pokúsila sa zo zoznamov slovenských operátorov vy?krtnú? stanice ?eskej Televízie. Tu sa v?ak, na??astie, JOJ-ka s pochopením nestretla a tento návrh bol zamietnutý. Teraz ale na seba púta pozornos? opä?. Internetový portál ?ive.sk toti?to v dne?ných skorých ranných hodinách informoval o najbli??ích plánoch riadite?a Marcela Gregu. Ten plánuje ?oskoro roz?íri? portfólio skupiny, ktorá je pod jeho velením, pri?om informoval o tom, ?e v sú?asnosti pracujú hne? na troch nových televíznych staniciach.

?Momentálne máme vo vývoji tri nové stanice. Podnikate?ské prostredie nám vyhovuje a je tu ve?ký dopyt po reklame. Ak to prostredie bude zachované, dáva nám to ve?ký zmysel,? pre ?ive.sk povedal Marcel Grega.

zdroj fotografie: JOJ

Nenechaj si ujs?
JOJ-ka vá?ne prestrelila po?iadavky. Hrozí, ?e ju operátori odstránia zo svojej ponuky

Nane??astie v?ak neupresnil, o aké televízne stanice ide, ba ?o viac, zatia? nie je vôbec isté, ?e budú hne? tri. Ak by sa tak ale predsa len stalo, tak by sa zaradili k u? celkom slu?nému po?tu televíznych staníc, ktoré skupina JOJ zastre?uje. Konkrétne pod ?u v sú?asnosti patrí plnoformátová televízia JOJ, filmová JOJ Cinema, filmovo-seriálová Plus, ?enská Wau a detské televízne stanice ?uki a Rik. Vzh?adom na túto ob?írnu ponuku tak ve?a nových mo?ností nezostáva. Pokojne by jedna z nových televíznych staníc mohla by? ur?ená preva?ne na vysielanie ?portu, hudby alebo spravodajstva, no isté to zatia? nie je.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
4%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
96%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]