banner-iphone-7
Vlastni? iPhone sa zdá by? ako najjednoduch?ia vec na svete. ?ahko opravite?ná kon?trukcia, jednoduchý opera?ný systém a marketing giganta na nalákanie zákazníkov vyznievajú skuto?ne dokonalo. Mnohokrát sa v?ak ?ove?ky Applu? predstavia v priam a? neuverite?nom svetle. Ako najlep?í dôkaz poslú?i najnov?ia aféra okolo 3.5 mm audio jacku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Odobratie audio jacku vyvolalo vlnu nevôle a zákazníci sú zo za?iatku predaja znechutený. Pred predajom si mysleli, ?e táto vlastnos? im nebude a? tak chýba?, no mýlili sa. YouTube kanál TechRax pripravil jednoduchý návod, ktorým sa dá prinavráti? milovaný jack do nových iPhonov. Samozrejme, i?lo len o vtip, ktorý mal trochu podpichnú? majite?ov. V?etko to vyzeralo tak nevinne, a? do momentu, kedy sa niektorí experti rozhodli celému vtipu uveri?.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

TIP: Náklady na výrobu iPhone 7 sú vy??ie ako pri iPhone 6S, zisk je v?ak stále výborný

Tak za?alo ?masové v?tanie? do nových iPhonov. No ?o sa stane, ke? sa prev?tate do svojho 800 eurového smartfónu? Asi ni? dobré, ?e? U? len trochu sedliackeho rozumu doká?e zhodnoti?, ?e je to úplne nezmyslený nápad. Povedzte to v?ak pou?ívate?om, ktorí teraz vyplakávajú v komentároch. Celá táto situácia je v?ak taká absurdná, ?e mnohým sa rozum zastavuje nad manipulatívnos?ou moderného internetu. V ka?dom prípade, veríme, ?e vy ni? takéto doma neplánujete a ostanete verní bezpe?ným zásadám pou?ívania smartfónov.

techrax

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]