Minulý rok nám Apple predstavil nové MacBooky s inovatívnym touchbarom. Tam v?ak plány kalifornskej spolo?nosti zrejme nekon?ia. Najnov?ie patenty Applu nazna?ujú, ?e pre ovládanie nových MacBookov bude ?oskoro mo?né vyu?i? aj iPhone alebo iPad.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kalifornská spolo?nos? Apple za?ala s experimentovaním, ako flexibilnej?ie vyu?i? svoje iPhony a iPady. iPhony by mohli by? vyu?ité aj ako touchpad v nových MacBookoch. Poskytnú im výkon svojho procesora, grafického akcelerátora, opera?nej pamäte RAM a taktie? bude pre MacBooky dostupné aj interné úlo?isko. Tablety iPad chce Apple vyu?i? ako hlavnú zobrazovaciu jednotku pre svoje nové notebooky.

zdroj fotografie: Apple Insider

Nenechaj si ujs?
Prechod z MacBookov na Surface od Microsoftu nebol nikdy ?ah?í

Tie by do vienka dostali iba základnú hardvérovú výbavu spolu s batériou a touchpadom, pri?om miesto displeja bude môc? pou?ívate? vyu?i? práve iPad. S MacBookom by mohol následne zdie?a? celý svoj výkon ako aj interné úlo?isko. Tento nápad si Apple dalo patentova? e?te v septembri minulého roka, no takéto vyu?itie iPhonov a iPadov v blízkej budúcnosti je málo pravdepodobné.

zdroj fotografie: 9to5Mac

Zatia? sa tak mô?e jedna? iba o pokusy Applu, ako vyu?i? svoje dotykové zariadenia v notebookoch. No u? samotný iPad Pro, ktorý bol na trh uvedený e?te pred dvoma rokmi, poskytuje dostato?nú výbavu. Aj v?aka stylusu Apple Pencil a klávesnici Smart Keyboard doká?e pou?ívate?ovi poskytnú? podmienky ako pri pou?ívaní notebooku. Preto je otázne, ?i sa tento patent niekedy premení aj na skuto?né rie?enie ovládania nových MacBookov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
40%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]