Apple je svetovo uznávaná spolo?nos?, ktorej produkty sú známe svojou kvalitou, ale najmä vysokou cenovkou. Teraz v?ak zrejme prichádza vysvetlenie, pre?o kalifornský výrobca na svoje MacBooky lepí takú vysokú predajnú ?iastku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pri kúpe nového MacBooku by si zrejme len málokto pomyslel, ?e v útrobách jeho nového zariadenia drieme ne?akané prekvapenie. Za?iatkom tohto tý?d?a sa na verejnos? dostala fotografia, na ktorej je zachytený americký cent vo vnútri tohto notebooku. Ten sa z neznámych prí?in dostal medzi optickú mechaniku a jej kryt. Poh?ad na túto mincu musel majite?a MacBooku poriadne zasko?i?. Nie je v?ak jediný, kto má takúto skúsenos?. Pred nieko?kými rokmi sa na internete taktie? objavilo video, na ktorom je ?al?í cent umiestnený vnútri notebooku pri optickej mechanike.

Apple MacBook Air mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

macbookzdroj fotografie: Gizmodo

Nenechaj si ujs?
Prechod z MacBookov na Surface od Microsoftu nebol nikdy ?ah?í

Okrem autora videa mali rovnaké prekvapenie vo svojom MacBooku aj ?al?í ?tyria pou?ívatelia. Samozrejme, mohlo by ís? iba o ojedinelé prípady, ak by sa neskôr na portáli Expert Exchange neobjavili ?al?ie fotografie amerických centov v útrobách MacBookov. V roku 2013 sa o rovnaký zá?itok podelil aj zákazník z Kanady. Ten svoje zariadenie kupoval priamo v Apple Store. Ako je teda mo?né, ?e sa tieto ?drobné? ocitli v rôznych modeloch, ktoré boli vyrábané v rôznych ?asových obdobiach?

macbookzdroj fotografie: Gizmodo

Na túto záhadu zrejme jednozna?né vysvetlenie neexistuje. Jednou z mo?ností je, ?e sa dovnútra zariadení centy dostali nedopatrením. Takýchto prípadov mô?e by? omnoho viac, ale len malé percento pou?ívate?ov otvára svoje zariadenia kvôli údr?be. Bolo by v?ak mo?né, aby Apple tieto mince vkladal do MacBookov zámerne? Odpove? na túto otázku sa asi nedozvieme, no ak patrí? medzi majite?ov týchto zariadení, mo?no si aj ty o nieko?ko centov bohat?í.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
53%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
27%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]