LG na konferencii MWC 2017 predstavilo novú G6-ku s tenkými rámikmi a ve?kým ?FullVision? displejom. To, ?e sa táto spolo?nos? nebojí experimentova? dokazujú aj nové odhalenia pripravovaného modelu V30. Pod?a renderov mô?e novinka prinies? druhý dotykový displej v spodnej ?asti, ktorý dostane mnoho zaujímavých funkcií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za odhalením tohto konceptu LG V30 nestojí nik iný ako známy Evan Blass alias evleaks. Pod?a neho má V30-ka aj vlastné interné ozna?enie pod názvom ?Project Joan?, no taktie? prezradil, ?e sám si u? nie je na 100 % istý, ?i vývoj pokra?uje rovnakým smerom. Rendery odha?ujú sekundárny displej, ktorým LG chce/chcelo model V30 vybavi?. Kon?truk?né rie?enie by pripomínalo hardvérovú klávesnicu z BlackBerry Priv, no miesto klávesov by sa tam mal nachádza? druhý dotykový displej. Poslú?i na zobrazenie skratiek aplikácií, ktoré ale mô?e pou?ívate? nahrádza? pod?a svojich preferencií.

zdroj fotografie: Evan Blass/Twitter

Nenechaj si ujs?
Nokia 9 na reálnych fotografiách. Týmito ?pecifikáciami by mohla porazi? najlep?ích

Kórejský výrobca u? má so sekundárnymi displejmi svoje skúsenosti, nako?ko ich priniesol aj v modeloch V10 a V20. Tam si v?ak miesto na?li priamo nad obrazovkou. Pokia? by sa v?ak LG predsa len rozhodlo prinies? druhý dotykový displej pod obrazovku smartfónu, tak ten nám rozhodne uká?e mnoho viac u?ito?ných funkcií ako len skratky pre aplikácie.


zdroj fotografie: Evan Blass/Twitter

Zárove? by sa tým u?etrilo miesto pre softvérovú klávesnicu, ktorá zaberá takmer polovicu displeja ka?dého smartfónu. ?al?ou skvelou funkciou vo V30-ke má by? pod?a Googlu aj podpora pre jeho systém virtuálnej reality Daydream. O?akáva sa, ?e LG svoj ?Project Joan? predstaví e?te do konca tohto roka, no termín, ako aj presnej?ie ?pecifikácie zatia? nie sú známe. Privítal by si nové LG V30 v takomto spracovaní?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]