Fotografické sníma?e smartfónov sa za posledné roky zdokonalili nato?ko, ?e doká?u vytvára? skuto?ne kvalitné fotografie. Medzi modely s najlep?ími fotoaparátmi aktuálne patrí nové HTC 11 ?i Samsung Galaxy S8, no LG sa ich chystá pred?i?. Kvalita fotografií v zhor?ených svetelných podmienkach má by? na novom LG V30 v?aka perfektnej clone e?te dokonalej?ia. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V snahe vyhnú? sa prípadným únikom fotografií ?i informácií o pripravovanom modeli V30 za?alo LG zverej?ova? detaily o tejto novinke dobrovo?ne. Týmto modelom chce výrobca v kvalite zachytených fotografií predbehnú? ve?kých hrá?ov akým je Samsung ?i HTC. Premiéra tejto novinky sa bude kona? u? 31. augusta po?as výstavy IFA v nemeckom Berlíne. E?te nieko?ko tý?d?ov pred predstavením nám LG odhalilo najvä??ie lákadlo novej V30-ky.

?pi?kový objektív s nízkou clonou

Má ním by? ?pi?kový duálny fotoaparát, ktorý bude disponova? clonou f/1.6. Ide teda o doteraz najni??ie clonové ?íslo medzi fotoaparátmi smartfónov. Najvä??ou výhodou tejto inovácie je, ?e umo??uje prepusti? a? o 25 % viac svetla na sníma? oproti objektívu s clonou f/1.8, aký mô?eme nájs? v aktuálnom iPhone 7. Aby sa v?ak výsledné fotografie e?te viac pribli?ovali k dokonalosti, výrobca miesto be?ných ?o?oviek vyu?ije tie sklenené. V?aka tomu budú zachytené snímky e?te ostrej?ie a ponúknu vernej?ie farby ?i kontrast.

zdroj fotografie: LG Newsroom

Nenechaj si ujs?
Takéto ú?asné no?né fotky doká?e zachyti? fotoaparát v HTC U11

Zatia? ale nie je jasné, ?i touto clonou budú vybavené oba objektívy duálneho fotoaparátu, no z týchto informácií súdime, ?e LG si na modeli V30 dalo skuto?ne zále?a?. Modelová rada V-série od tohto kórejského výrobcu od po?iatku priná?ala významné inovácie. LG V10 bol v ?ase svojho predstavenia jedným z najlep?ích fotosmartfónov na trhu. Jeho nástupca, model V20, zasa priniesol ?pi?kovú reprodukciu zvuku. V pripravovanej V30-ke tak zrejme okrem ?pi?kového duálneho fotoaparátu budeme môc? nájs? aj prepracované audio.

?al?ia ?pi?ková výbava

Zmeny sa majú dotknú? aj dizajnu o?akávanej novinky, ktorá má by? men?ia, no stále bude disponova? 6″ OLED displejom s prívlastkom ?FullVision?. Pomer strán bude rovnaký ako pri modeli G6, teda 2:1. Dokonalý vizuálny zá?itok prinesie vysoké rozlí?enie 2 880 x 1440 pixelov. Tu to v?ak nekon?í. LG v novom modeli V30 s?ubuje aj men?ie skreslenie okrajov fotografií s novým, ?irokouhlým sníma?om fotoaparátu. Núdza o výkon v tejto novinke v?aka prítomnosti procesora Snapdragon 835 a 4/6 GB opera?nej pamäte RAM rozhodne nebude.

Táto pripravovaná novinka tak svojou výbavou a najmä ?pi?kovými objektívmi na výstave IFA 2017 v Berlíne rozhodne vynikne. Snaha výrobcu prekona? na poli mobilných fotografií svojich konkurentov je skuto?ne s?ubná, no podarí sa mu tromfnú? lídra v tomto segmente, HTC 11? V ka?dom prípade prinesie nové LG V30 omnoho kvalitnej?ie a svetelnej?ie no?né fotografie, po ktorých mnohí pou?ívatelia smartfónov tak dlho tú?ia. 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
43%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]