Len pred pár hodinami predstavilo LG svoju novú vlajkovú lo?, model G6. Ten prichádza s mnohými vylep?eniami ako po kon?truk?nej, tak aj po stránke výkonu. Mnohí fanú?ikovia sa tak kone?ne do?kali poriadnej vlajkovej lodi aj od tohto kórejského výrobcu, ktorý v minulom roku stagnoval. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Novinka zo stajne LG nesie v sebe naozaj ?pi?kovú hardvérovú výbavu, ktorá zah??a napríklad 5,7″ displej s minimálnymi rámikmi. Ten dostal netradi?ný pomer strán 18:9 a ako zatia? jediný ponúka certifikáciu obrazu Dolby Vision. Obrazovka pokrýva a? 78 % prednej strany, pri?om je novinka rovnako ve?ká ako be?né smartfóny s 5,5″ displejom.

LG G5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Android Authority

Rozhodnutie pou?i? procesor Snapdragon 821 od Qualcommu urobilo LG potom, ?o si Samsung rezervoval drvivú vä??inu nových procesorov Snapdragon 835. Ak by aj LG chcelo pou?i? tento najnov?í ?ip, pravdepodobne by sme na novú G6-ku ?akali e?te nieko?ko mesiacov. Novinka v?ak nebude k dispozícií v plnej výbave na v?etkých trhoch, a to je vskutku zásadný problém. LG G6 sa dostane na v?etky trhy v rovnakom kon?truk?nom prevedení, no rozdiely budú cite?né najmä pri hardvérovej výbave. Ako jediní sa na bezdrôtové nabíjanie budú môc? te?i? zákazníci v USA.

zdroj fotografie: The Verge

Nenechaj si ujs?
MWC 2017 | LG G6 oficiálne: Daj zbohom modularite, privítaj inovatívny Full Vision displej

Technológiu Hi-Fi Quad DAC si budú môc? u?íva? iba zákazníci v Ju?nej Kórei a v nieko?kých ?al?ích ázijských krajinách. Fanú?ikovia v Európe, Afrike, USA, Ju?nej Amerike a na Strednom Východe sa tak tejto funkcie nedo?kajú. Rozdiely nájdeme aj pri ve?kosti vnútorného úlo?iska, ktoré bude s kapacitou 64 GB v ponuke iba v Ju?nej Kórei, Ázii ?i Indii. Verzia s 32 GB vnútornou pamä?ou sa bude predáva? v USA a západnej Európe. ?o v?ak spolo?nos? viedlo k týmto nie príli? pozitívnym rozhodnutiam? Ide najmä o po?iadavky zákazníkov, ktoré sa v závislosti od krajiny diametrálne lí?ia. Zárove? bude ma? výrobca men?ie náklady, no nie ka?dý zákazník mô?e s touto stratégiou súhlasi?.

zdroj fotografie: TheVerge

Predobjednávky na LG G6 za?nú od 2. marca a potrvajú presne tý?de?, pri?om prvé kusy sa za?nú majite?om rozosiela? u? 10. marca. Do USA v?ak novinka zavíta a? v prvom aprílovom tý?dni. LG tak predbehne Samsung, ktorý svoje nové Galaxy S8/S8+ predstaví a? o nieko?ko tý?d?ov neskôr. Oficiálne ceny zatia? nie sú známe, no predpokladá sa, ?e sa budú pohybova? niekde na úrovni od 612 ? a? do 659 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
5%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
65%
Neznášam to
5%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]