LG u? o pár dní predstaví svoju novú vlajkovú lo?. G6-ka sa nám v tomto roku ukázala na reálnych fotografiách omnoho ?astej?ie ako jej minuloro?ný predchodca. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Do oficiálneho odhalenia ?pi?kového high-endu tak ostáva u? len zopár dní. Doteraz sa stihla táto novinka ukáza? na nieko?kých reálnych fotografiách, ktoré potvrdili ako dizajn, tak aj displej s minimálnymi rámikmi. Na nich je smartfón v nieko?kých farebných verziách. K nim sa v?ak teraz pridáva ?al?ia, a to biela, ktorá na fotografii zo sociálnej sieti Weibo pózuje ved?a svojho predchodcu. Ako u? iste vie?, LG G6 prinesie ve?ký 5,7″ displej. V?aka ?peciálnemu displeju v?ak pou?ívate? získa skvelý zá?itok z pou?ívania.

LG G5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: PhoneArena

Nenechaj si ujs?
LG G6 prinesie kompletne vynovené prostredie UX 6.0, ktoré sa prispôsobí netradi?nému pomeru nového displeja

Nový displej pomenoval výrobca ozna?ením ?Full Vision?. Kvôli netradi?nému pomeru strán musel navy?e kórejský gigant upravi? aj pou?ívate?ské prostredie, ktoré teraz priná?a mnoho skvelých výhod a funkcií. Jednou z nich je aj ?peciálny ?Square? re?im fotoaparátu. V ?om sa v podstate displej rozdelí na polovicu, ?ím sa vytvorí samostatný obraz v dvoch dokonalých ?tvorcoch. Vä??ina dne?ných smartfónov zachytáva fotografie v pomere strán 16:9 alebo 4:3, no LG sa na to rozhodlo ís? inak. Spomínaný re?im toti? dovo?uje fotografova? v pomere 1:1.

Náh?ad fotky sa následne zobrazí v jednom zo ?tvorcov, pri?om druhý stále poskytuje mo?nos? vytvára? nové snímky, ?o mô?e? vidie? aj na videu vy??ie. V?aka ?Square? re?imu sú zachytené fotky ideálne pre nahrávanie na sociálne siete, ako Instagram. LG G6 síce stratilo modularitu svojho predchodcu, no na oplátku ho výrobca obdaril mnohými inými skvelými vlastnos?ami. Medzi ne patrí napríklad aj odolnos? vo?i vode. Zapí? si teda do kalendára dátum 26. február, preto?e presne o 4 dni bude dlho o?akávaná novinka oficiálne odhalená na výstave MWC 2017 v Barcelone.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]