Grafická nadstavba výrobcov smartfónov je akýmsi poznávacím znakom, ktorým si pou?ívatelia danú zna?ku za tie roky ob?úbili. Mnohé spolo?nosti po vydaní nového Androidu e?te pridávajú svoje vlastné úpravy, no to u? Lenovo robi? nebude. Chce sa toti? priblí?i? dcérskej Motorole, a tak zo svojich budúcich modelov vypustí nadstavbu Vibe UI. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pou?ívatelia smartfónov od Lenova doteraz pri vydaní nového opera?ného systému Android museli ?aka?, kým nové funkcie výrobca implementuje aj do svojej grafickej nadstavby Vibe UI. Tomu v?ak bude ?oskoro koniec, preto?e sa spolo?nos? rozhodla vypusti? túto nadstavbu zo svojich pripravovaných smartfónov.

Zbohom Vibe UI

S touto zmenou príde aj mnoho pozitív, ktoré pomô?u nielen Lenovu. Majitelia tak budú môc? dostáva? aktualizácie omnoho rýchlej?ie. Práve ich prosby spolo?nos? pri plánovaní svojej budúcej stratégie vysly?ala.

?V posledných 11 mesiacoch sme sa zamerali na perspektívu ná?ho softvéru a po?iadavky zákazníkov. Tí si vytvorili istý trend a z toho dôvodu sme sa rozhodli vypusti? nadstavbu Vibe UI z na?ich nových smartfónov. Pou?ívatelia tak onedlho dostanú ?istý Android, o ktorý ?iadali. Pre budúcnos? ná?ho biznisu je tento krok významným mí?nikom.? – Anuj Sharma, vedúci marketingového oddelenia Lenova v Indii.

zdroj fotografie: Vibe UI

Nenechaj si ujs?
Ultra-tenké Moto Z2 Force prichádza s nerozbitným displejom, duálnym fotoaprátom a top výkonom
Lenovo s ?istým Androidom

Prvým smartfónom od Lenova so systémom Android 7.1.1 a bez nadstavby Vibe UI bude ?oskoro model K8 Note. ?o v?ak ??istý? Android vlastne znamená? Spolo?nos? tým v podstate u? nebude do nových smartfónov implementova? svoje grafické úpravy. Jedinou, no malou zmenou bude pridanie audio ?tandardov Dolby Atmos a TheaterMax pre kvalitnú reprodukciu zvuku. Nové modely Lenova sa tak od Motoroly budú lí?i? po softvérovej stránke len minimálne. Nie ka?dý je v?ak týmito zmenami nad?ený.

zdroj fotografie: Lenovo

Zatia? ?o pou?ívatelia v Indii túto zmenu vrelo vítajú, ?ínski zákazníci príli?né nad?enie nejavili. Pre spolo?nos? bolo rozhodne ?a?ké vyhovie? v?etkým fanú?ikom. Portfólio výrobcu tvoria zvä??a cenovo dostupné smartfóny s primeranou výbavou, ktorým absencia grafickej nadstavby Vibe UI rozhodne pomô?e nadobudnú? o ?osi vy??í výkon. ?istý Android je predsa len menej náro?ný a nepýta si to?ko výkonu ako v kombinácii s niektorou z grafických nadstavieb. Rozhodnutie prija? tieto zmeny Lenovu nevy?ítame, no tí, ktorí si jeho nadstavbu Vibe UI ob?úbili sa s ?ou budú zrejme ?a?ko lú?i?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
40%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]