Nová správa, v ktorej odborníci analyzovali dáta za rok 2020 z Agentúry pre ochranu životného prostredia, dospela k prekvapivým a nesmierne zaujímavým výsledkom. Ukázalo sa totiž, že záhradné vysávače a fúkače lístia, kosačky na trávu, reťazové píly a podobná technika, ktorú používajú Američania na udržiavanie svojich záhrad sú z hľadiska životného prostredia jednou veľkou katastrofou. Na tému ako prvá upozornila Česká televízia na svojom webe.

Neefektívne spaľovacie motory nasadené v týchto zariadeniach totiž podľa novej správy môžu za hodinu vypustiť toľko škodlivých plynov, ako vypustia vozidla so spaľovacím motorom po prejdení stoviek kilometrov.

Pixabay

Podľa dostupných informácií tieto stroje na údržbu trávnika a záhrad vypustia do okolia až 68 tisíc ton oxidu dusíka, čo zodpovedá emisiám, ktoré do ovzdušia vypustí zhruba 30 miliónov vozidiel. Pre porovnanie, na Slovensku sa podľa Ministerstva vnútra nachádza len niečo málo cez 3,6 milióna vozidiel.

Mimo to, uvedená technika Američanov vypustí do ovzdušia za rok 30 miliónov ton oxidu uhličitého, ktorý je považovaný za jeden z najkritickejších prvkov spôsobujúcich otepľovanie planéty.

Problém s jemnými prachovými časticami

Nadmerné používanie záhradnej techniky nesie závažné dôsledky pre životné prostredie ale aj pre naše zdravie. Jedným z najväčších problémov spojených s týmto nadmerným používaním je výskyt jemných prachových častíc známych ako PM2,5. Tieto mikroskopické pevné čiastočky sú škodlivé pre naše ovzdušie aj naše dýchacie systémy.

Pixabay

Z nedávnej správy vyplýva, že záhradná technika za jediný rok vypustila do vzduchu ohromných 21 800 ton častíc PM2,5. To je množstvo znečistenia, ktoré by zodpovedalo emisiám 234 miliónov osobných automobilov za rovnaký časový úsek. V celej Európskej je pritom v roku 2023 registrovaných 253 miliónov áut.​

PM2,5 sú veľmi jemné prachové častice s priemerom menším alebo rovným 2,5 mikrometra, ktoré majú závažné dôsledky pre ľudský organizmus a životné prostredie. Krátkodobá expozícia PM2,5 môže viesť k zvýšenému výskytu zápalových ochorení pľúc a môže mať nepriaznivé účinky na kardiovaskulárny systém.

Dlhodobá expozícia PM2,5 má ešte závažnejšie dôsledky. Zníženie pľúcnych funkcií u detí i dospelých, zvýšenie výskytu ochorení dolných dýchacích ciest a rozvoj chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby sú len niektoré z nich. Dlhodobé vystavenie týmto časticiam má tiež vplyv na zníženie predpokladanej dĺžky doby života, pričom štúdie naznačujú, že koncentrácie PM2,5 sú spojené so zvýšeným rizikom úmrtia. V niektorých menej rozvinutých krajinách môže znečistenie vzduchu skrátiť strednú dĺžku života o viac ako jeden rok.​

Jedným z faktorov, ktorý tento vplyv zvyšuje, je používanie odlišných typov motorov v záhradnej technike. Tieto motory sú často menej efektívne a produkujú viac škodlivých emisií ako bežné osobné automobily. Problematické sa zdajú byť najmä dvojtaktné motory, pretože používajú zmes mazacieho oleja a benzínu, čo zvyšuje emisie škodlivých látok do ovzdušia.

Je potrebné si uvedomiť, že emisie záhradnej techniky sa líšia podľa geografického umiestnenia. Zatiaľ čo Kalifornia a Florida vedú v emisiách oxidu uhličitého, Florida a Texas sú na prvých priečkach v rebríčku emisií častíc PM2,5.

Riešením je podľa správy prechod na menej škodlivé alternatívy s efektívnejšími motormi, ideálne s elektromotormi alebo manuálnym pohonom.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú