John McAfee, tvorca antivírusového softvéru McAfee, ukázal prototyp svojho vlastného smartfónu zameraného na bezpe?nos?. Bude síce poriadne drahý, ale pod?a slov Johna aj poriadne bezpe?ný. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napriek tomu, ?e zalo?il spolo?nos? McAfee, u? dlho je od nej oddelený a momentálne pôsobí ako CEO spolo?nosti MGT Capital Investments. Práve prostredníctvom nej ?oskoro predstaví svoj vlastný smartfón, ktorý je zameraný na odolnos? vo?i hacknutiu. Bude sa vola? Privacy Phone a zatia? o ?om máme pomerne málo informácií. John prezradil, ?e pre docielenie dokonalej bezpe?nosti sa bude na zadnej strane nachádza? nieko?ko fyzických prepína?ov. Pomocou nich budú môc? pou?ívatelia manuálne vypína? batériu, antény pre WiFi, Bluetooth, GPS, fotoaparáty ?i mikrofón. Av?ak fotografia zadnej strany nám zatia? nebola poskytnutá.

 

 

nenechaj si ujs?
Revolu?ná technológia Blockchain má silu vytvori? úplne nový a hlavne bezpe?nej?í internet

John McAfee tvrdí, ?e jeho Privacy Phone bude ?revolu?ný? a dostupný pribli?ne tý?de? po oficiálnom predstavení. Jeho cena bude síce ?ini? a? okolo 1000 ?, ale má by? bezpe?nej?í ne? akýko?vek smartfón vrátane známeho Blackphonu. Ak si o Johnovi zatia? nepo?ul, trochu ti priblí?ime jeho ne?estnú minulos?. V roku 2012 bol toti? zatknutý belizejskou políciou za nepovolenú výrobu drog a za nedovolené dr?anie zbrane. Prsty mal dokonca aj v prípade vra?dy amerického vys?ahovalca. V roku 2015 bol zatknutý opä? za jazdu pod vplyvom a za dr?anie zbrane, zatia? ?o bol opitý.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.