Vylep?ený iOS 11 bol na konferencii WWDC jednou z najvä??ích noviniek, ktorá priniesla mno?stvo nových funkcií. Spomedzi toho mno?stva v?ak prichádza jedna, s ktorou bude úprava snímok obrazovky omnoho zaujímavej?ia. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spôsob, akým pou?ívatelia mô?u screenshoty v opera?nom systéme iOS vytvára?,  ostal nezmenený. To znamená, ?e stále je potrebné stla?i? domovské tla?idlo sú?asne s tla?idlom napájania, no prekvapenie prichádza o ?osi neskôr. Po vytvorení snímky obrazovky sa zobrazí jej miniatúra, ktorú je mo?né zobrazi?, ?ím sa otvorí spomínaný ?peciálny editor. Pokia? pou?ívate? neplánuje screenshot ?alej upravova?, sta?í jednoducho kliknú? na tla?idlo ?Hotovo?. Tým sa snímka zaradí medzi ostatné fotografie v iPhone ?i iPade.

iOS 11zdroj fotografie: Screenshot/Jake Chasan/YouTube

Nenechaj si ujs?
Video: 100 nových skrytých funkcií, ktoré priná?a iOS 11

Snímku obrazovky je v?ak v tomto editore mo?né upravi? rôznymi spôsobmi. Paleta nástrojov je skuto?ne pestrá a na výber je napríklad orezanie, pridanie poznámky pomocou pera ?i ceruzky so ?iestimi rôznymi farbami alebo vytvorenie bubliny, ?ípky a podpisu. ?peciálna mo?nos? zvä??ovania dokonca doká?e priblí?i? vybranú ?as? screenshotu. S týmito mo?nos?ami Apple vyzdvihlo úpravu snímok obrazovky na vy??í level. Ovládanie celého prostredia je jednoduché a intuitívne, tak?e sa v ?om rýchlo zorientuje ka?dý pou?ívate?. Názorné uká?ky úprav si mô?e? pozrie? v galérii.

zdroj fotografií: Screenshot/Jake Chasan/YouTube

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]