banner-iphone-7
Celý svet netrpezlivo ?aká na tohtoro?ný príchod jubilejného iPhonu s poradovým ?íslom 8. Toto zariadenie má prinies? zaujímavé novinky a pod?a v?etkého by sme sa mali do?ka? nie?oho skuto?ne revolu?ného. Revolu?nos? potvrdzujú aj najnov?ie správy, ktoré informujú o tom, ?e pripravovaný po?in amerického technologického giganta ponesie záhadný laserový senzor.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento senzor bude spolupracova? so senzorom infra?erveným, pri?om ich spolo?nou nápl?ou práce bude rozpoznávanie tvárí a gest. Táto dvojica má by? umiestnená hne? ved?a prednej selfie kamery a hovorového reproduktora. O výrobu týchto senzorov sa pod?a v?etkého postará spolo?nos? Primesense, ktorú Apple odkúpil e?te v roku 2013. Nový druh senzorov sa pritom na prednej strane nebude nachádza? len tak náhodou, nako?ko sa u? v predchádzajúcich únikoch spomínalo implementovanie roz?írenej reality. Aby toho nebolo málo, novinka pod?a v?etkého dostane aj bezdrôtové nabíjanie, ktoré bude kone?ne natívne fungova? aj na smartfónoch s logom nahryznutého jablka.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iPhone8 konceptzdroj fotografie: PhoneArena

Koncept iPhonu 8: Inovatívny dizajn, podpora Apple Pen a bezdrôtové nabíjanie

O roz?írenej realite sa v minulosti rozhovoril aj CEO spolo?nosti, Tim Cook, ktorý o?akáva jej raketový vzrast. Jedna z najob?úbenej?ích technologických spolo?ností sveta tak chce tento predpokladaný vzrast vyu?i? vo svoj prospech. Tim taktie? zdôraznil, ?e plné vyu?itie potenciálu tejto stále novej, av?ak o to zaujímavej?ej technológie, bude vy?adova? nejaký ten ?as. Napriek tomu by v?ak prvé základné funkcie roz?írenej reality mal podporova? u? systém iOS 11, ktorého sa do?káme toto leto. Pripravovaný iPhone 8 má okrem iného disponova? bezrámikovým dizajnom, zahnutým OLED displejom a skenerom odtla?kov umiestneným priamo na displeji.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]