Informácie o o?akávanom iPhone 8 pomaly, ale isto pribúdajú a my si tak za?íname spája? dokopy prvé dieliky sklada?ky. Najnov?ie správy sa týkajú displeja tohto výro?ného modelu, ktorý má by? vôbec najvä??ím, aký Apple kedy pou?il vo svojich smartfónoch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? nejaký ten ?as je známe, ?e americký ovocinár plánuje tento rok predstavi? hne? trojicu nových smartfónov. Hne? dva z nich by mali prís? s klasickým dizajnom, na ktorý sme si za posledných pár rokov zvykli. Tieto modely by taktie? mali zachova? tradíciu, ke??e pôjde o priamych nástupcov predchádzajúcej rady s dodatkom S. Menovite tak pôjde o iPhone 7S a iPhone 7S Plus, pri?om men?í z dvojice má tradi?ne ponúknu? 4,7-palcový displej, zatia? ?o ten vä??í bude vyu?íva? zasa 5,5-palcový displej. Obe tieto zariadenia budú vyu?íva? LCD panely presne tak, ako sme zvyknutí.

zdroj fotografie: AppAdvice

Nový model, ktorý má nies? ozna?enie iPhone 8, v?ak na svojej prednej strane ponesie ohybný OLED panel s uhloprie?kou 5,8-palca. Údajne v?ak má ma? jeho aktívna ?as? len 5,15-palca, zatia? ?o zvy?ok bude akousi oblas?ou, v ktorej bude integrovaný sníma? odtla?kov spolu s domovským tla?idlom. Stále nie je isté, ako bude táto funk?ná oblas? vyzera?, no jedno je isté. iPhone 8 celkom isto ponúkne minimalizované rámiky, pri?om nie je vôbec vylú?ené, ?e sa na jeho prednej strane ?iadne rámiky ani nachádza? nebudú.

zdroj fotografie: Benjamin Geskin

Nenechaj si ujs?
Apple sa sna?í zmeni? iPhone 8 na Samsung Galaxy smarfón

?al?ie informácie spomínajú revolu?nú selfie kameru, ktorá zvládne produkova? 3D snímky. Taktie? je v?ak mo?né, ?e u? spomínaný skener odtla?kov bude v revolu?nom iPhone úplne chýba?, pri?om by ho mohlo nahradi? rozpoznávanie tváre. Nové funkcie a vä??í displej so sebou pravdepodobne prinesú aj vy??iu predajnú cenu. Tá sa má vraj pohybova? pri hranici 950 ?, ?o rozhodne nie je málo. Nechajme sa ale prekvapi?, ?i tomu bude skuto?ne tak. Zatia? si na ?al?ie informácie budeme musie? po?ka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
38%
Neznášam to
13%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]