?o sa týka smartfónov, tak Apple sa v kapacitách pamätí RAM narozdiel od Android výrobcov nikdy nepretekalo. Namiesto zbyto?ného zvy?ovania RAMiek sa zameriava na optimalizáciu a inak tomu nebude ani pri novom iPhone 8.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Americký gigant s logom nahryznutého jablka síce predsa len RAMky mierne zvä??uje, ale iba vtedy, ke? je to naozaj potrebné. Napríklad pri minuloro?nom iPhone 7 Plus bola pou?itá 3 GB pamä? kvôli duálnemu fotoaparátu. Pod?a prieskumu od TrendForce narastie priemerná kapacita RAMiek tento rok na 3.2 GB. Predo?lá predpove? pritom ?inila 3.7 GB. Tohtoro?né iPhony vraj kapacitu opä? nezvý?ia, pri?om jedným z dôvodom je aj vy??ia cena takýchto pamätí.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


zdroj fotografie: Benjamin Geskin / Twitter

Tohtoro?né top Android smartfóny v?ak ponúknu aj viac ako dvojnásobnú ve?kos? RAM oproti iPhonom. Dôvodom je jednak opera?ný systém a ?alej fakt, ?e ve?a pou?ívate?ov si spája vä??iu RAM s lep?ou kvalitou. Kým Samsung Galaxy S8 na ázijskom trhu ponúka 6 GB RAMku, o?akávané tri iPhony s najvä??ou pravdepodobnos?ou neprekro?ia hranicu 3 GB. Aby sme boli presnej?í, tak od iPhonu 7s sa o?akáva 2 GB RAM a od iPhonu 7s Plus, respektíve ?peciálneho iPhonu 8 sa o?akáva 3 GB. Upgrade na 4 GB sa pritom odohrá zrejme a? budúci rok.

nenechaj si ujs?
Bude nový iPhone 8 znamena? ?al?iu revolúciu v smartfónoch? Toto je v?etko, ?o zatia? o ?om vieme

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.