Zatia? ?o celý smartfónový svet sa sústredí na predstavenie prelomového iPhonu 8, Apple si potichu pripravuje aj nástupov minuloro?ných vlajkových lodí ? iPhone 7S a 7S Plus. Aj ke? tieto dva modely neprídu s takými výraznými zmenami ako ?osmi?ka?, pár sa ich predsa len nájde.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na internet najnov?ie unikli fotografie atrapy iPhonu 7S Plus zo zadnej strany. Z poh?adu dizajnu sa ve?mi podobá na minuloro?ný model, no zau?ívaný hliník vystriedalo sklo. Tento krok sa zrejme mnohým fanú?ikom Apple nebude pá?i?, nako?ko sklo zachytáva odtla?ky prstov a hliník bol výborný na odvádzanie tepla z procesora. Pre?o by teda výrobca menil hliník za sklo, ke? to priná?a len nevýhody? Dôvodom mô?e by? technológia bezdrôtového induk?ného nabíjania, ktorej implementácia v sklenenej kon?trukcii je ove?a jednoduch?ia.

Apple iPhone 7 Plus mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone 7s plus
zdroj fotografie: Sonny Dickson

Nenechaj si ujs?
Od predstavenia prvého iPhonu v roku 2007 sa predalo neuverite?né mno?stvo kusov

Ak by bol nový iPhone vyrobený z hliníka, na zadnej strane by sa museli kvôli bezdrôtovému nabíjaniu nachádza? diery. Av?ak pri sklenenej kon?trukcii táto nutnos? odpadá. Vyzerá to teda tak, ?e budúci majitelia iPhonu 7S Plus nebudú musie? pre nabíjanie pou?íva? klasický Lightning kábel, ale posta?í im nabíjacia podlo?ka. Fotografie taktie? nazna?ujú, ?e Apple upustí od ikonických pásov pre antény na hornej a spodnej strane. Sklo toti? prepú??a signál omnoho lep?ie a pásy teda u? nie sú potrebné. Zaujímavos?ou ale je, ?e v ?ase príchodu iPhonov do regálov obchodov e?te nemusí by? bezdrôtové nabíjanie funk?né.

iphone 7s plus
zdroj fotografie: Sonny Dickson

Pod?a informácií sa Apple vraj s potrebným softvérom oneskorilo a funkciu tak mô?e pou?ívate?om aktivova? aj neskôr cez systémovú aktualizáciu iOS 11. Aj ke? fotografie ukazujú iba vä??í model, je dos? mo?né, ?e v?etky tieto informácie sa týkajú aj men?ieho iPhonu 7S. Tie by nemali prinies? ve?a zmien, a? na výkonnej?í procesor Apple A11. Aj z tohto dôvodu zrejme ostanú ich cenovky na rovnakej úrovni ako pri v?etkých nových iPhonoch. Najviac bude zo septembrovej trojice vyt??a? iPhone 8 s takmer bezrámikovým displejom a astronomickou cenou, ktorá má presiahnu? hranicu 1000 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
45%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
27%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.