banner-iphone-7
Z ?asu na ?as sa ka?dý rozhodne vyskú?a? nie?o nové a ani pou?ívatelia Android smartfónov nie sú tomuto opera?nému systému stále verní. Tí, ktorí v poslednom ?tvr?roku 2016 pre?li k Applu, si kúpili a? 15 % zo v?etkých minuloro?ných predaných iPhonov 7, ?o je o percento viac ako tomu bolo pri iPhone 6/6S.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a tejto správy sú nové modely s logom jab??ka a bez 3,5 mm jacku medzi lojálnymi zákazníkmi Applu ob?úbenej?ie ako jeho predchodca z roku 2015. Menej výkonný model, iPhone SE, sa v roku 2016 nepredával tak dobre ako model 5S rok predtým, za ?o mô?e zrejme vy??ia priemerná cena. Zaujímavé v?ak je, ?e po?as viano?ných sviatkov dosahoval iPhone 6S/6S Plus vy??ie predaje ako jeho mlad?í brat. Zdá sa, ?e kým fanú?ikovia Applu skôr uprednostnia najnov?í model výrobcu, tí, ktorí prechádzajú z Android smartfónu na iOS, si zvolia modely 6S/6S Plus, ktoré im vyhovujú vo v?etkých smeroch.

screen-shot-2017-01-19-at-1-52-28-pm (1)
zdroj fotografie: PhoneArena

TIP: iPhone 8 ponesie nový laserový senzor, ktorý poslú?i na rozpoznávanie tvárí

A? 80 % zo v?etkých, ktorí si v poslednom ?tvr?roku kúpili nový iPhone, vlastnili pred tým iný model od tejto spolo?nosti, zatia? ?o pri iPhone 6S/6S Plus je to iba 60 % pou?ívate?ov. Za odstránenie 3,5 mm audio konektora z iPhonu 7 zo?al Apple ve?kú kritiku a toto rozhodnutie sa ur?ite podpísalo aj na tom, ?e si bývalý majite? nejakého smartfónu s Androidom skôr zvolí za svoje nové zariadenie iPhone 6S/6S Plus, ktoré tento konektor e?te vo svojej výbave majú. Je otázne, ako populárne budú tohtoro?né modely kalifornského výrobcu, preto?e v nich plánuje spravi? e?te viac radikálnych zmien, ktoré sa nemusia stretnú? s podporou zákazníkov.

screen-shot-2017-01-19-at-1-59-55-pm (1)
zdroj fotografie: PhoneArena

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]