Intel je známy tým, ?e ve?mi rád inovuje svoje produkty a priná?a revolu?né novinky do v?etkých oblastí technologického priemyslu. Najnov?ou akvizíciou je gigantická kúpa Izraelskej firmy Mobileye.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tú si známy výrobca vyhliadol najmä v?aka ?pi?kovým a pravdepodobne aj svetovo najvyspelej?ím inováciám autonómneho riadenia. Celková ?iastka za túto spolo?nos? ?iní a? závratných 15,3 miliárd dolárov. Momentálne najhorúcej?ou novinkou tejto spolo?nosti je asisten?ný systém, ktorý doká?e vodi?a varova? pred prípadnou zrá?kou. Technológie tejto firmy u? dokonca pou?íva aj Tesla, a to od roku 2015 v populárnom elektromobile Model S.

zdroj fotografie: YouTube

Vzh?adom k ve?mi podobným popula?ným pomerom Slovenska a Izraela (platí to aj pre po?et obyvate?ov v krajine), je tak tento obchod pre nás akýmsi znamením, ?e na?e popredné spolo?nosti musíme neustále podporova?. Slováci ur?ite doká?u rovnako priná?a? svetové nápady a mô?e tak z toho vzniknú? aj takýto megaobchod.

zdroj fotografie: Slovakia.com / TLVSpot

Ak by nastal podobný exit napríklad v prípade Sygicu dokonca ?len? s investíciou na úrovni $100 miliónov dolárov, na?a ekonomika by porástla raketovým tempom, o?ivil by sa trh so startupmi a celková kvalita krajiny by sa výrazne posunula vpred. Samozrejme, podobné obchody sa neopakujú ka?dý de?, no pre?o by sme mali by? my hor?í ako spolo?nosti v Izraeli?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]