Spolo?nos? Intel dnes kone?ne oficiálne odhalila ?tvoricu nových procesorov. Tentokrát sa jedná o rad procesorov Coffee Lake-U, ktorý je ur?ený predov?etkým pre tenké a ?ahké notebooky, po?íta?e typu 2 v 1 a iné konvertibilné zariadenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rad konkrétne obsahuje procesory Core i7-8650U, Core i7-8550U, Core i5-8350U a Core i5-8250U. V architektúre vo?i minuloro?ným modelom nenastali ?iadne zmeny, no po?et jadier a vlákien sa zdvojnásobil, grafika sa zrýchlila a v?etky procesory disponujú 15-wattovým TDP. Zaujímavos?ou je, ?e takéto ?pecifikácie zvy?ajne vídavame pri procesoroch vy??ích rád, a to s TPD na úrovni 45W. Teraz je ale najvy??í mo?ný tepelný výkon na úrovni iba 15W a najvy??ia mo?ná frekvencia ?iní a? 4.2 GHz.

Názov CPU Jadrá Vlákna Základná frekvencia Zvý?ená frekvencia L3 Cache Integrovaná grafika Základná/zvý?ená frekvencia grafiky TDP Cena
Intel Core i7-8650U 4 8 1.9 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 UHD 620 300 / 1150 MHz 15W 409 $
Intel Core i7-8550U 4 8 1.8 GHz 4.0 GHz 8 MB L3 UHD 620 300 / 1150 MHz 15W 409 $
Intel Core i5-8350U 4 8 1.7 GHz 3.6 GHz 6 MB L3 UHD 620 300 / 1100 MHz 15W 297 $
Intel Core i5-8250U 4 8 1.6 GHz 3.4 GHz 6 MB L3 UHD 620 300 / 1100 MHz 15W 297 $
Nenechaj si ujs?
Najvýkonnej?ie procesory sveta od Intelu a AMD pretaktovali: 16-jadrové mon?trá lámali jeden rekord za druhým

Aktualizované boli tie? integrované grafické jednotky, ktoré sa teraz volajú UHD 620. Ako u? z názvu vyplýva, ich najvýraznej?ím vylep?ením je podpora 4K rozlí?enia. To je ale pou?ite?né skôr iba na prehrávanie obsahu a podporné kapacity. Odbo?me teraz od papierových ?pecifikácií a po?me sa rad?ej pozrie? na konkrétne príklady. Intel výkon svojich procesorov výrazne zvý?il a obrovský rozdiel pocítia najmä pri práci. Napríklad, pri editovaní fotografií alebo vytváraní prezentácií pou?ívatelia pocítia a? 48% nárast vo výkone.

Editovanie videí je a? 14.7-krát rýchlej?ie, tak?e video, ktoré by si pred piatimi rokmi renderoval 45 minút, teraz zrenderuje? za smie?ne 3 minúty. Intel si obhajuje aj pripravenos? procesorov pre virtuálnu realitu. Po pripojení externých grafických kariet cez konektor Thunderbolt 3 si mô?u hrá?i vychutna? aj zmie?anú realitu od Windowsu alebo roz?írené mo?nosti hrania. Prvá várka procesorov Intel ôsmej generácie by sa mohla dosta? na trh za?iatkom septembra. Rozprávame sa ale iba o procesoroch rady Cofee Lake-U, ktoré sú ur?ené pre nízkoenergetické zariadenia. To znamená, ?e najlep?ie procesory vrátane 10 nm kúskov e?te len prídu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.