Úspe?né inteligentné hodinky Huami Amazfit Watch sa do?kali svojej od?ah?enej verzie. Sú o polovicu lacnej?ie a ponúkajú neuverite?ne dlhú výdr? batérie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Originálne Huami Amazfit Watch sa preslávili najmä v?aka tomu, ?e spolo?nos? na nich pracovala so známym Xiaomi. Na?a podrobná recenzia prezradila, ?e sa jedná o ve?mi kvalitný kúsok. Najnov?ie hodinky sú u? svojím dizajnom jasne stanovené na smer, ?e majú by? lacnej?ou alternatívou k ich drah?iemu súrodencovi. Rozmanité a hlavne moderné farebné kombinácie v?ak doká?u poskytnú? výber pre v?etky vekové skupiny. Kvalitne spracovaný remienok ?etrný k poko?ke rozhodne pohodlne sadne na ka?dé zápästie, pri?om hmotnos? hodiniek sa zastavila iba na smie?nych 32 g. Potenciálny záujemca si mô?e vybra? prevedenie ?ierny obsidián, pieskovcová ?edá, kaki zelená alebo ohnivá oran?ová.

Huami Amazfitzdroj fotografie: Amazfit

Dostupná tie? bude mo?nos? výberu individuálneho vzoru remienka. Nie je to v?ak len moderne orientovaný vzh?ad, ktorý robí tieto hodinky výnimo?nými. Za zmienku stojí tie? fantastická výdr? 190 mAh batérie, ktorá na jedno nabitie potiahne a? 45 dní. Pokia? sú v?ak vyu?ívané iba be?né funkcie, tak sa výdr? mô?e pred??i? a? na neuverite?né 4 mesiace. V?etky detailné informácie hodinky Huami Amazfit Watch Lite zobrazujú na 1,28″ displeji. Ten je po okrajoch príjemne zaoblený v 2.5D tvare a nechýba mu ochrana v podobe skla Gorilla Glass 4. generácie. Polohu hodiniek zis?uje ?pi?kový GPS modul s nízkymi nárokmi na spotrebu energie, ktorý vyu?íva satelitný systém GLONASS.

Huami Amazfitzdroj fotografie: Amazfit

Nenechaj si ujs?
Fitness náramok Amazfit Arc je poriadne vytuningovanou verziou známeho Xiaomi Mi Band 2. Dá? mu prednos? za túto skvelú cenu?

V spolupráci s GPS+ mô?e pou?ívate? v reálnom ?ase sledova? dráhu pohybu, nadmorskú vý?ku a ?al?ie detailné informácie. Tých hodinky podporujú neúrekom a zaznamenáva? tak doká?u beh, bicyklovanie ?i klasickú chôdzu, pri?om je trasu mo?né ulo?i? do ich pamäte. Samozrejmos?ou je sníma? tepu. Okrem týchto údajov sa na displeji zobrazia aj informácie o po?así, ktoré vyniknú aj za jasného slnka v?aka antireflexnému povrchu displeja. Hodinkám Amazfit Watch Lite nechýba ani certifikácia IP68, ktorá zaru?uje odolnos? vo?i vode a spolu so vstavaným kompasom ?i barometrom tak sp??ajú po?iadavky aj toho najnáro?nej?ieho ?portovca.

Huami Amazfitzdroj fotografie: Amazfit

Výrobca ale nezabudol ani na funkciu upozornenia pri prichádzajúcich notifikáciách alebo dlhodobej ne?innosti, kedy na to hodinky pou?ívate?a upozornia vibrovaním. Skvelé funkcie týchto hodiniek dop??a aj mo?nos? ?ítania SMS správ ?i odomknutie smartfónu. Teraz v?ak prichádza rad na odhalenie cenovky týchto hodiniek, ktorá sa pohybuje na úrovni len 399 juanov, ?o je v prepo?te pribli?ne 52 ?. Za túto cenu tak získa? fantasticky vybavené inteligentné hodinky. Tie budú tvojim spolo?níkom pri ka?dej ?portovej aktivite, ale aj po?as spánku.

zdroj fotografií: Amazfit

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
24%
Chcem to
53%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
6%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]