Ak si rád pozerá? testy odolnosti smartfónov, potom ti YouTube kanál JerryRigEverything ur?ite nie?o hovorí. Práve on toti? stojí za tými najlep?ími testami, pri?om najnov?ie mu pre?lo rukami aj novu?i?ké HTC U11.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ia vlajková lo? spolo?nosti HTC zaujala nielen skvelým dizajnom, ale aj schopným fotoaparátom, nekompromisným výkonom ?i chválitebnou výdr?ou batérie. Bonusom je ?peciálna funkcia, v?aka ktorej si pou?ívate? mô?e stla?ením bokov spusti? predvolenú aplikáciu. Je v?ak rovnako dobrá aj kvalita kon?trukcie? To sa u? zo ?pecifikácií alebo vzh?adu vy?íta? nedá a nezostáva tak ni? iné, ako kon?trukciu otestova?. JerryRigEverything za?al u? tradi?ne so ?krabaním displeja a kon?trukcie, ktoré HTC 11 zvládlo solídne. Krátky pobyt plame?a na displeji mu taktie? neublí?il.

HTC U11 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Test ohýbania kon?trukcie u? ale tak dobre nedopadol. Smartfón sa toti? ohol a? prive?mi a bolo to pomerne jednoduché. Dôvodom sú zrejme spomínané stla?ite?né boky, ktoré výrobcovi nedovolili pripravi? kvalitnej?iu kon?trukciu. Pre istotu HTC U11 neodporú?a ani nosi? v zadnom vrecku nohavíc.

Nenechaj si ujs?
Takéto ú?asné no?né fotky doká?e zachyti? fotoaparát v HTC U11

Majite? zariadenia si to ani nemusí uvedomi? a z vrecka si mô?e vytiahnu? ohnutý smartfón s kompletne rozbitým sklom na prednej strane a zlomeným displejom. Nepríjemná skúsenos?, nemyslí?? Aj ke? je HTC U11 podarený kúsok s lákavým dizajnom, niektoré vlastnosti si jednoducho vypýtajú svoju da? a tentokrát sa stla?ite?né boky prejavili na kvalite kon?trukcie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
44%
Neznášam to
44%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.