Ke? sa spomenie zna?ka HOMTOM, mnohí iste ostávajú zasko?ení, preto?e o takom výrobcovi e?te nepo?uli. Ten v?ak doká?e ponúknu? zákazníkom dobre vybavené smartfóny, ktoré za nízku cenu sp??ajú ich o?akávania. Teraz prichádza mo?nos? zaobstara? si jeden model z ponuky výrobcu u? za pár eur.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre v?etkých milovníkov kompaktných displejov bude HOMTOM HT20 Pro ur?ite ve?mi dobrým rozhodnutím. Navy?e pou?ívate?a pote?í aj svojou odolnos?ou, tak?e s ním nie je nutné zaobchádza? ?v rukavi?kách?. Displej s uhloprie?kou 4,7″ sa pohodlne zmestí aj do men?ích rúk. Výrobca vybavil obrazovku HD rozlí?ením, ktoré je pri danej uhloprie?ke maximálne posta?ujúce. Proti prípadným po?kodeniam je displej chránený odolným sklom Gorilla Glass. Pod obrazovkou sa nachádza trojica senzorových tla?idiel pre navigáciu v systéme. Na náprotivnej strane sa nachádzajú potrebné sníma?e, ved?a ktorých nájdeme aj sníma? predného selfie fotoaparátu.

zdroj fotografie: HOMTOM

Kúpi? HOMTOM HT20 Pro za 112 ?
3 GB RAM/32 GB ROM

Ten dosahuje rozlí?enie 5 MPx, no v?aka ?peciálnym softvérovým úpravám sa výrobcovi podarilo zvý?i? rozlí?enie sníma?a a? na 8 MPx. S týmto rozlí?ením u? doká?e model HT20 Pro zachyti? kvalitné selfie snímky. Hlavný fotoaparát do vienka dostal rozlí?enie 13 MPx, ktoré ale bolo znova pomocou softvérových vylep?ení upravené na finálnych 16 MPx. Sníma? zadného fotoaparátu je e?te doplnený o prisvet?ovaciu LED diódu. Tá poslú?i najmä pri fotení v zhor?ených svetelných podmienkach. Posledným prvkom nachádzajúcim sa na zadnej stene smartfónu je u? len sníma? odtla?kov prstov. Áno, aj pri takto lacnom smartfóne dbá výrobca na bezpe?nos?.

zdroj fotografie: HOMTOM

K ?al?ej hardvérovej výbave patrí aj 64-bitový procesor MTK6753. Skladá sa a? z ôsmich jadier, pri?om ka?dé z nich pracuje na frekvencii 1,3 GHz. S procesorom kooperuje opera?ná pamä? RAM o ve?kosti 3 GB. S ?ou sa o nedostato?ný multitasking pou?ívate? nemusí obáva?. ?al?ou z výhod modelu HT20 Pro je aj jeho ve?ká 32 GB vnútorná pamä? pre osobné súbory ?i aplikácie. Náro?nej?í pou?ívatelia si ju v?ak mô?u pomocou microSD karty roz?íri? o ?al?ích 64 GB. Spolu so svojou nízkou cenovkou priná?a tento kúsok aj kvalitnú výbavu z oblasti konektivity. Tu nechýba bezdrôtové Wi-Fi pripojenie v ?tandarde 802.11b/g/n a pre bezdrôtový prenos súborov je mo?né vyu?íva? Bluetooth 4.0.

zdroj fotografie: HOMTOM

Samozrejmos?ou je aj GPS a v tomto modeli nájdeme aj podporu pre DualSIM. V?aka plnej podpore LTE pripojenia je mo?né vyu?íva? v?etky pásma slovenských operátorov. Celá hardvérová výbava je napájaná z 3500 mAh batérie. S ?ou nebude ma? smartfón problém vydr?a? na jedno nabitie aj celý de? pou?ívania. ?al?ou nemenej dôle?itou výhodou tohto zariadenia je jeho odolnos? vo?i vode a prachu, ktorú potvrdzuje certifikácia IP68. Ako vä??ina dne?ných smartfónov aj HOMTOM HT20 Pro pracuje s opera?ným systémom Android vo verzii 6.0 Marshmallow. Pokia? ?a tento ?ikovný a najmä odolný kúsok zaujal, tak neváhaj a objednaj si ho len za 112 ? z e-shopu Everbuying.net. Netreba v?ak zabúda? na mo?nos? dodato?ných poplatkov v podobe DPH vo vý?ke 20 %. Tie mô?u cenu smartfónu navý?i? o ?al?ích 22 ?.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]