Atómy sú nesmierne malé objekty, ktoré sú všade okolo nás a tvoria základ každej hmoty. V mierke niekoľkých nanometrov je ich veľmi ťažké pozorovať, nehovoriac o väzbami medzi nimi.

Aby to bolo pre študentov a bežných ľudí čo najlepšie znázornené, chemické väzby medzi atómami sú zobrazené v niekoľko miliónovom zväčšení. Tento stav však nemusí už dlho trvať, nakoľko sa vedcom z Veľkej Británie a Nemecka podarilo nafilmovať dva atómy Rénia (Re). Výsledky budú použité pre ďalšie vylepšovanie technológie a pre lepšie zobrazenie interakcie atómov medzi sebou – informuje IFL Science.

Rénium Zdroj:Alchemist-hp/wikipedia

Malé čierne bodky

Atómy rénia sú vo videu znázornené ako čierne bodky. Umiestnené boli do dutej uhlíkovej nanotrubice, ktorá ohraničovala priestor, v ktorom sa tieto atómy pohybovali. Nafilmované boli pomocou elektrónovej transmisnej mikroskopii, kde sa využíva vysokoenergetický lúč elektrónov, ktorým sa skúmaný objekt presvecuje.

Vďaka lúču a detektoru na druhej strane zariadenia možno nielen zobrazovať aktivitu, ale aj prenášať energiu, ktorá je použitá na prerušenie chemických väzieb.

Taktiež sa im podarilo zistiť, že sa dĺžka väzby menila v závislosti od pohybu atómov v trubici. S rôznou veľkosťou je väzba rôzne silná, čo je dané atómami v okolí. Dokonca bola v určitých momentoch väčšia, než samotná veľkosť atómov rénia. Hoci ide o pomerne vzácny prvok na Zemi, zvolený bol hlavne pre vysoké protónové číslo, vďaka ktorému ho bolo jednoduchšie pozorovať.

Ilustračný obrázok: Pixabay

Pochopenie fungovania väzieb medzi atómami je veľmi dôležité a charakterizuje to špecifické vlastnosti daného materiálu. Už aj tento objav predstavuje výrazný skok a hoci je štruktúra rôznych prvkov a materiálov relatívne dobre známa, vidieť správanie atómov v reálnom čase môže výrazne napomôcť v rôznych odvetviach (napríklad pri vývoji odolnejších či pevnejších materiálov).

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom