Slovenské školstvo sa musí vysporiadať so situáciou, ktorú sme tu ešte nemali. Žiaci a učitelia sú doma a aktuálny školský rok sa už nedokončí. Zdravie je prvoradé, no rozhodne treba prihliadať aj na vzdelávanie. Dôležité sú však najmä maturitné skúšky, prijímačky na stredné či vysoké školy alebo štátnice.

Ministerstvo školstva sa snaží s touto situáciou vysporiadať rôznymi opatreniami. Pre pár dňami sme informovali o tom, že ministerstvo sprístupnilo pre žiakov, učiteľov a rodičov digitálne učebnice. Okrem toho sa školám odporúčilo, aby druhú polovicu školského roka hodnotili slovne, pričom žiaden žiak neprepadne.

So súčasným stavom sa však po svojom musia vysporiadať aj školy. Týka sa to najmä maturít či štátnic, ktoré sú dôležité pre riadne ukončenie školského roka. Na tento fakt zareagovala aj Univerzita Komenského, ktorá ma na svojom svedomí prvé online štátnice, informuje oficiálna stránka univerzity.

Tie boli spustené na Lekárskej fakulte UK, pričom skúšajúca komisia sedela za prísnych hygienických okolností v miestnosti na fakulte, zatiaľ čo študenti v pohodlí domova. Týmto spôsobom už odskúšali študentov z predmetov v štúdijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo. Súbežne prebieha skúšanie slovenských aj zahraničných študentov deviatimi štátnicovými komisiami.

Za jeden deň vyskúša každá komisia približne 10 študentov, čo predstavuje rovnaký počet ako v prípade klasického skúšania. Jeden študent odpovedá na otázky 30 až 40 minút. Deň pred štátnicami sa člen komisie spojí so študijnou skupinou, otestujú spojenie a určia harmonogram pripojenia na konkrétny čas. V jednom čase potom skúšajú dvoch študentov naraz, pričom priebeh skúšok sa nahráva.

Zaujímavosťou je, že štátnice sú vysielané online pre verejnosť, nakoľko sú zo zákona o vysokých školách verejné. Zamestnanci univerzity boli nútení v krátkom čase inovovať nielen výučbu, ale aj skúšky. Výpočtové centrum zabezpečilo technickú stránku a pripravila sa logistika pre skúšajúcich a pre študentov. Pred štátnicami zaškolili zodpovedných členov štátnicových komisií na prácu v systéme MS Teams.

Aby mala komisia stály vizuálny kontakt, študent sa pripája cez počítač, výnimočne iné mobilné zariadenie. „Študenta môžeme vyzvať, aby ukázal miestnosť, prípadne pracovnú plochu. Vo všeobecnosti majú menej času na prípravu alebo odpovedajú bez prípravy.

Myslím si však, že naši študenti, ktorí sú už len krôčik k získaniu titulu, si uvedomujú vážnosť súčasnej situácie. Nepredpokladám, že by ju zneužili na podvádzanie. Skúsený skúšajúci navyše niekoľkými otázkami zistí skutočné vedomosti študenta,“ myslí si Peter Jackuliak, prodekan fakulty pre rozvoj.

Napriek prvotným predsudkom a faktu, že pre mnohých pedagógov ide o novú skúsenosť, veľmi si túto formu štátnic pochvaľujú. Výsledky štátnej skúšky oznámi vedúci komisie po ukončení štátnic v daný deň poobede.

Štátnice pritom pokračujú aj budúci týždeň a v ďalších turnusoch v máji a v júni. V máji sa okrem toho uskutočnia aj prvé obhajoby diplomových prác online formou. Viacerí členovia komisie pripúšťajú, že tento spôsob by mohol aj v budúcnosti predstavovať alternatívu ku klasickému skúšaniu v prezenčnej forme.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom