Nedávno sme ?a informovali o ?kandáli spolo?nosti Huawei, ktorá predávala a? tri verzie svojej najnov?ej vlajkovej lode s rôznymi typmi pamätí. Najnov?ie sa zistilo, ?e pamä?ami si u? nemô?u by? istí ani pou?ívatelia 800-eurových Galaxy S8-?iek.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Odli?nos? sa v?ak narozdiel od Huaweiu zatia? týka iba interných pamätí. Pri kúpe smartfónu Samsung Galaxy S8/S8+ teda mô?u pou?ívatelia narazi? na úlo?isko typu UFS 2.1 alebo star?ie UFS 2.0. Nazna?uje to dokonca aj oficiálna stránka výrobcu. Kým Samsung donedávna na svojom webe tvrdil, ?e jeho vlajková lo? obsahuje pamä? UFS 2.1, dnes sa u? táto informácia záhadne vyparila. Jedná sa v?ak o zásadný rozdiel? Z h?adiska be?ného pou?ívania smartfónu ur?ite nie. Pre lep?iu predstavu, UFS 2.1 ponúka rýchlos? medzi 700-800 MB/s a UFS 2.0 disponuje rýchlos?ou 500-600 MB/s.

Samsung Galaxy S8 G950F 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografií: lch920619x / XDA Developers

nenechaj si ujs?
?ím dlh?ie je Samsung Galaxy S8 na trhu, tým viac problémov sa objavuje. Má ?al?í

Problém ale nastáva v tom, ?e v?etci pou?ívatelia si za smartfón zaplatia rovnakú sumu, a predsa niektorí dostanú papierovo hor?ie zariadenie ako ostatní. Pokia? u? S8-?ku vlastní?, typ pamäte si mô?e? overi? nieko?kými spôsobmi. Jedným z nich je in?talácia aplikácie Terminal Emulator a zadanie príkazu: ?cat /proc/scsi/scsi?. Následne sa ti zobrazí ?íslo modelu pamäte, na základe ktorého sa dá presne zisti? jej typ. Rozdielnos? v?ak nastáva iba pri pamätiach výrobcu Toshiba. Ak je tvoje modelové ?íslo ?THGAF4G9N4LBAIRB?, tak si ??astným majite?om smartfónu s pamä?ou UFS 2.1. Pokia? je to ale ?THGBF7G9L4LBATR?, tak pou?íva? star?ie, no stále rýchle úlo?isko UFS 2.0. ?al?ím spôsobom pre overenie je aplikácia AndroBench a spustenie testu Sequential Reads. Av?ak, predchádzajúci spôsob zalo?ený na modelovom ?ísle je ove?a presnej?í. 

ufs
zdroj fotografie: XDA-Developers

Podobný ?kandál nedávno za?il aj ?ínsky Huawei. Zákazníci vlajkových lodí P10 a P10 Plus toti? mohli dosta? do rúk pamä? RAM typu LPDDR3 alebo LPDDR4 a úlo?isko typu UFS 2.1, UFS 2.0 ?i dokonca trochu zastarané eMMC 5.1. Samsung je na tom teda o poznanie lep?ie a pou?ívatelia jeho vlajkových lodí nie sú v tak ve?kej nevýhode. Principiálne v?ak stále ide o klamanie zákazníka, ?o by sa v prípade takto ve?kých spolo?ností nemalo stáva?. Juhokórejský výrobca sa zatia? k tejto situácii nevyjadril a kúpa Galaxy S8 ?i S8+ je tak pre zákazníkov ako lotéria.

Aký má? poh?ad na túto ?hardvérovú lotériu? ty? Ak vlastní? Galaxy S8/S8+, mô?e? sa s nami taktie? podeli? o to, ktorý typ pamäte si dostal do rúk ty. 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
83%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.