Nie je to tak dávno, ?o Huawei predstavil svoje top modely P10 a P10 Plus. Po krátkom ?ase sa v?ak objavil ?kandál, ktorý mô?e spolo?nosti výrazne po?kodi? dobré renomé. Úspe?ný ?ínsky výrobca toti? potvrdil správy, o ktorých pou?ívatelia v ?íne hovoria u? nieko?ko tý?d?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?kandál sa týka najnov?ích top modelov Huawei P10 a P10 Plus. Pou?ívatelia v ?íne tvrdili, ?e výrobca predáva svoje vlajkové lode s rozdielnymi sú?iastkami. Zatia? ?o ka?dý model je dodaný s procesorom Kirin 960, problém bol zistený inde. Gigant údajne do niektorých modelov zakomponoval rozdielne pamäte RAM. Niektoré modely sú vybavené pamä?ami typu LPDDR3 a iné zas pou?ívajú LPDDR4 jednotku. Takéto zavádzanie zákazníkov nie je na mieste, ke??e ide o genera?ný rozdiel týchto typov pamätí.

Huawei P10 64 GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

huawei p10
zdroj fotografie:  Screenshot / UrAvgConsumer / YouTube

nenechaj si ujs?
Huawei P10 si mô?e? kúpi? aj vo verzii s 24-karátovým zlatom za túto astronomickú cenu

To v?ak nie je v?etko. Niektoré modely sú navy?e dodávané s úlo?iskami typu UFS 2.1 a iné zas s UFS 2.0 ?i dokonca e?te star?ími eMMC 5.1. Toto zistenie je o to hor?ie, ?e práve posledný spomenutý typ úlo?iska patrí medzi zastarané a v dne?nej dobe sa rozhodne nepou?íva v moderných vlajkových lodiach. Obdobný problém sa mal objavi? aj v modeloch Mate 9. Huawei pripú??a, ?e je ?a?ko rozozna?, akú kombináciu sú?astí koncový zákazník dostane. V?etko vraj závisí od toho, aké sú?iastky po?lú dodávatelia. Ak si pou?ívate? kúpil najnov?í model P10, prípadne P10 Plus, v kone?nom dôsledku tak mô?e dosta? akúko?vek kombináciu, ktorá mô?e ma? vplyv na celkový výkon zariadenia.

huawei p10
zdroj fotografie:  Screenshot / UrAvgConsumer / YouTube

K problému sa najnov?ie vyjadril aj ?éf mobilnej divízie, Richard Yu. Ten sa nechal po?u?, ?e tento ?kandál berie ako ?prebudenie?, ktoré poskytlo spolo?nosti ve?mi dôle?itú lekciu. Yu po?ínanie spolo?nosti zverejnil v liste, ktorý spo?iatku zdie?al len so zamestnancami na sociálnej sieti Weibo, no neskôr list zverejnil. Svoje po?ínanie ozna?il za nevhodné a prvotný postoj Huawei k problému za ?arogantný?. Taktie? oznámil, ?e zaviedol novú podporu pre ?na?úvanie zákazníkov?. Ve?mi dobre si tak uvedomuje, ?o spôsobil ?kandál s Galaxy Note 7 spolo?nosti Samsung a ?o by to mohlo znamena? pre Huawei. ?i sa mu táto snaha vyplatí, uká?e len ?as. Zatia? sa v?ak nevyjadril k otázkam, ?i plánuje od?kodni? po?kodených zákazníkov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
38%
Neznášam to
46%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.