Číňania predstavili inteligentné zrkadlo Magic Mirror s 23,6-palcovým displejom, štvorjadrovým procesorom či Androidom 5.0

banner-honor-8
U? sme si zvykli, ?e ?í?ania sú naozaj vynaliezaví a neustále prichádzajú s ?oraz sofistikovanej?ími rie?eniami v oblasti inteligentných zariadení. Neustálym vývojom prechádzajú aj zariadenia inteligentnej domácnosti, o ?om sved?í aj najnov?í po?in spolo?nosti Haier. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O ?ínskom výrobcovi Haier ste u? mo?no po?uli – stojí za produkciou elektrických spotrebi?ov do domácností. Najnov?ie zariadenie tejto spolo?nosti je taktie? ur?ené do domácnosti, konkrétne do kúpe?ne. Jeho názov znie Haier Magic Mirror a u? z názvu vyplýva, ?e ide o zrkadlo. No nie v?ak o hocijaké. Ide o smart alebo inteligentné zrkadlo, ktoré je tvorené dotykovým displejom s uhloprie?kou 23,6″ a FullHD rozlí?ením.

haier-magic-mirror-2

Pomocou dotykovej obrazovky mô?ete ovláda? ?al?ie smart Haier zariadenia v kúpe?ni, ako je napríklad inteligentná váha, ko?ný tester, senzor vône ?i ohrieva? vody. Pred príchodom domov si tak mô?ete na dia?ku pomocou aplikácie vo va?om smartfóne napríklad predhria? vodu vo vani. ?Magické? zrkadlo v?ak mô?e slú?i? aj ako prehráva? medií, ?o znamená, ?e u?ívatelia si mô?u z pohodlia vane pre?íta? noviny ?i vychutna? skvelý film. Zrkadlo vám taktie? povie, aká je vonkaj?ia teplota a na základe toho odporu?í, ?o by ste si mali obliec?.

haier-magic-mirror-6

Po stránke technických parametrov je Haier Magic Mirror asi najvýkonnej?ím smart zrkadlom doteraz (ak e?te vôbec nejaké existuje). Ve?kos? samotného zrkadla je 800 x 600 mm, pri?om hlavná plocha je pokrytá sklom s tvrdos?ou 6H a prichádza aj so schopnos?ou anti-zahmlievania. Kon?trukcia Magic Mirror prichádza taktie? s vode odolnos?ou s certifikátom IP66. Srdcom zrkadla je neznámy ?tvorjadrový procesor s taktom 1,3 GHz, ktorému sekunduje 2 GB RAM pamä?. Medzi ?pecifikáciami nájdeme aj 8 GB RAM pamä?, USB konektor, mikrofón pre funkciu rozpoznávania hlasu, Bluetooth 4.0 a opera?ný systém Android 5.0.

haier-magic-mirror-4

Haier s týmto netradi?ným inteligentným zariadením síce pri?iel e?te v januári tohto roka na ve?trhu CES 2016, no a? teraz na Magic Mirror spustil oficiálnu crowdfundingovú kampa?. Spolo?nos? zatia? vyzbierala 45 % z po?adovanej sumy jeden milión ?ínskych juanov. K dispozícii je Haier Magic Mirror vo verzii M3 s crowdfundingovou cenou 3499 juan alebo 470 ?, zatia? ?o verzia s ozna?ením M3S stojí 4999 juan, ?o je v prepo?te 672 ?. Finálne ceny po zahájení klasického predaja sa o?akávajú na úrovni 1275 ? za M3 verziu a 1679 ? za M3S verziu.

haier-magic-mirror-5

haier-magic-mirror-3

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
4%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
4%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
4%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]