Známy výrobca ak?ných kamier, spolo?nos? GoPro, sa pilne sna?í dosta? do zisku. Minulú stredu oznámila, ?e prebehlo u? tretie kolo prepú??ania zamestnancov za posledný rok.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

GoPro v poslednom kole zru?ilo 270 otvorených pozícií na plný úväzok. V novembri tie? prepustilo a? 200 ?udí a v januári ?al?ích 100 zamestnancov. CEO spolo?nosti, Nick Woodman, si u? kone?ne uvedomil, pre?o sa GoPro topí v problémoch. Dôvodom je ve?ký pokrok smartfónov za posledné roky. Známa spolo?nos? v?ak tejto situácii nevenovala dostato?nú pozornos? a zaostávala za pokrokom. Ve?a ?udí tak v dne?nej dobe uprednost?uje nahrávanie videí smartfónom ako GoPro kamerou. A to najmä teraz, ke? máme smartfóny s mo?nos?ou nahrávania 4K videí ?i slow-motion pri takmer 1000 fps.

GoPro HERO 5 Black edition mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

gopro hero 5 black
zdroj fotografie: Twitter/by Walski

GoPro teda ?elí pomerne ve?mi náro?nej úlohe. Musí prís? na to, ako donúti? pou?ívate?ov smartfónov, aby si opä? kúpili prídavnú GoPro kameru do svojej výbavy. Vlajková lo? GoPro Hero 5 Black sa momentálne predáva za pribli?ne 400 ?, a to bez akýchko?vek úchytov ?i iného podobného príslu?enstva. Na neúspech bola, bohu?ia?, odsúdená aj kamera GoPro Hero 4 Session, ktorej cenu v roku 2015 musel výrobca zní?i? o 100 dolárov u? po troch mesiacoch od predstavenia. Bolo to najmä z dôvodu, ?e zákazníkov zaujímala viac kvalita videa ako tvar kamery.

gopro karma
zdroj fotografie: Twitter/Rodando En RD

nenechaj si ujs?
?pi?kový dron GoPro Karma sa po obrovských problémoch znova vracia na pulty predajní

Americký výrobca sa minulý rok sna?il presadi? aj v oblasti komer?ných dronov. Nane??astie, ani tento krok sa mu ve?mi nepodaril, nako?ko musel vymeni? 2500 kusov dronu Karma kvôli problémom so stratou energie priamo uprostred letu. Akcie spolo?nosti klesli a? o 76 % od ich verejnej ponuky v roku 2014. Analytik Morgan Stanley si myslí, ?e napriek zni?ovaniu nákladov sa GoPro tento rok e?te do zisku nedostane. Náklady na re?trukturalizáciu v poslednom kole sa toti? odhadujú na pribli?ne 10 miliónov dolárov, pri?om drvivú vä??inu tvorilo odstupné pre zamestnancov. Sme zvedaví, ?o GoPro v budúcnosti podnikne, aby sa opä? postavilo na nohy a hlavne dostalo do zisku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
11%
Chcem to
3%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
66%
Neznášam to
6%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.