banner-nexus-6p
Google na konferencii s názvom #madebygoogle predstavil viacero noviniek. Najviac ur?ite zaujali nové smartfóny Pixel, ktoré si spolo?nos? sama navrhla a vyrobila (údajne). Tie prichádzajú s podporou virtuálnej reality Daydream a Google ku smartfónom hne? predstavil aj nový headset. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Google predstavila VR headset Daydream View. Ten sa zna?ne lí?i od klasických headsetov pre virtuálnu realitu, na ktoré sme zvyknutí. Je ?ahký a ve?mi pohodlný. In?pirovaný je oby?ajným oble?ením, preto je tvorený ?ahkými a priedu?nými materiálmi. Týmto sa Google Daydream View dostáva oproti konkurencii, ktorá je tvorená preva?ne plastom, do zna?nej výhody.

Huawei Nexus 6P mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

?al?ou skvelou vecou je prítomnos? malého ovláda?a. Ten mô?ete vo virtuálnej realite vyu?i? ako herný ovláda? alebo pomôcku na kreslenie, no mô?ete sa v?aka nemu aj pohybova?, napríklad na mapách Google. Nevýhodou tohto headsetu v?ak mô?e by? nutnos? vlastni? smartfón kompatibilný s Daydream. Medzi takéto zariadenia patria napríklad ?erstvo predstavené Pixely. Ke? ste teda ??astným majite?om smartfónu s podporou Daydream, ni? vám u? nebráni vyda? sa na poznávanie sveta cez Street View, prezera? videá na YouTube alebo kocha? sa snímkami zo slu?by Google Fotky.

Teraz v?ak prichádza to najlep?ie. Cena. 71 ? síce nie je zrovna málo, no na bezkonkuren?ný headset pre virtuálnu realitu je to ve?mi priaznivá cenovka. Ak vás Google Daydream View zaujal, budete si na? v?ak musie? e?te chví?ku po?ka?. Do predaja toti?to prichádza a? za?iatkom novembra.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.