Gadgety z Číny #76: Výber lacných smartwatch

banner-honor-8
Túto sobotu tu máme poslednú ?as? z na?ich ?peciálnych dielov, ktoré trvali presne jeden mesiac. Rozhodli sme sa, ?e tým najlep?ím ukon?ením bude pozrie? sa na lacné smart hodinky, ktoré v poslednom za?ívajú ve?ký boom. I ke? ve?ké spolo?nosti, ako Huawei, Moto alebo LG u? nepozorujú taký enormný nárast predajov, mení ?ínski výrobcovia vo ve?kom predávajú svoje podarené kúsky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

DZ09

Cena: 21,80 ?

Mo?no si poviete, ?e tomuto výrobcovi neradno ve?mi dôverova?, no opak je pravdou. E?te minulé leto sme priniesli recenziu na tieto smart hodinky a ani vo sne by nás nenapadlo, ?e bude jedna z najúspe?nej?ích. Hodinky sa vyzna?ujú pekne spracovaným dizajnom, 1,54-palcovým displejom, nádielkou senzorov pre meranie pohybových aktivít, 2 MPx fotoaparátom a podporou 2G mobilného pripojenia.

DZ09

V podstate mô?ete necha? vá? smartfón doma a be?né úkony vykonáva? práve skrz hodinky. Cena za ten rok podstatne klesla a momentálne sa dajú kúpi? u? za necelých 22 ?. Ur?ite odporú?ame, aby ste si pred kúpou pre?ítali spomínanú recenziu.

Kúpi? v Banggood.com

Ulefone uWear

Cena: 17 ?

Spolo?nos? Ulefone poznáme predov?etkým ako výrobcu cenovo dostupných smartfónom, no tento ?ínsky výrobca má v ponuke aj výborné smartwatch. Sú ním Ulefone uWear, ktoré ve?mi ?nenápadne? pripomínajú ove?a drah?ie Apple Watch. Nerezová kon?trukcia a 2.5D zahnutie okolo 1,44-palcového displeja sú okulahodiacou kombináciou.

ulefone-uwear-smartwatch-announced-02

Hodinky spojíte s Androidom a dokonca aj s opera?ným systémom iOS cez Bluetooh 4.0. Nesmú chýba? ani fitness pomôcky pre ?portovo zalo?ených pou?ívate?ov.

Kúpi? v Gearbest.com

K88H

Cena: 39,28 ?

Ak ste rad?ej zástancom okrúhleho dizajnu hodiniek, práve tretí produkt by vás mohol zauja?. Na prednej strane ponúka 1,2-palcový displej s rozlí?ením 240 x 240 pixelov. Kon?trukcia je opä? vyrobená z prémiových materiálov a hodinky ponúkajú aj certifikáciu IP54. Na spodnej strane je umiestnený mera? srdcového tepu. Opera?ný systém od výrobcu doká?e synchronizova? notifikácie, poskytnú? vzdialenú spú?? fotoaparátu alebo odpoveda? na SMS správy, ?i hovory.

Kúpi? v Gearbest.com

U8S

Cena: 8,18 ?

V predposlednom produkte sme sa rozhodli vybra? men?í extrém. Smartwatch U8S sú skôr ur?ené pre základné ú?ely a nenáro?ných pou?ívate?ov, nako?ko funk?ná výbava nie je práve najrozmanitej?ia. K hodinkám sa pripojíte cez star?ie Bluetooth 3.0 a doká?u synchronizova? denník hovorov alebo SMS správy.

Kúpi? v Gearbest.com

No.1 G4

Cena: 31,84 ?

Výber zakon?íme hodinkami od ve?mi dobre známej spolo?nosti No.1. Tá si aj v na?ej redakcii vyslú?ila re?pekt a sme presved?ení, ?e bez problémov doká?e vyrobi? kvalitné smart hodinky. No.1 G4 síce cenou patria do ni??ej kategórii, no bohatou výbavou rôznych funkcií si hravo získa majite?a na svoju stranu. Displej dokonca ponúka funkciu 3D Touch, ?o znamená, ?e vie rozozna? silu stla?enia. Svi?né reakcie v ?peciálne navrhnutom systéme zabezpe?í procesor MediaTek MT6261.

No.1 G4

TIP: Recenzia | No.1 G4: U? ?iadne ko?ené remienky

?ere?ni?kou na torte je senzor, ktorý doká?e zmera? UV ?iarenie. Cez hodinky potom mô?eme vykonáva? aj hovory, ?i písa? SMS správy, a to pomocou vstavaného slotu na SIM karty. Samozrejme, hlavnou devízou No.1 G4 je cena, ktorá je naozaj ve?mi prijate?ná.

Kúpi? v Gearbest.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
72%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]