Gadgety z Číny #67

banner-zuk-z2-fixed
Ani tento tý?de? sme nezabudli na ?al?í, konkrétne 67. diel Gadgetov z ?íny. Opä? sme sa pozreli na rôzne vychytávky a neunikla nám ani ?peciálna novinka od Xiaomi.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Repelent proti komárom od Xiaomi (12.73 ?)

xiaomi repelent proti komarom nahlad

Za?neme horúcou novinkou od Xiaomi alebo lep?ie povedané od dcérskej firmy MIJIA. Tento repelent proti komárom bol predstavený len pred dvoma d?ami a jedná sa o u?ito?nú pomôcku v lete. Jeho pou?itie je ve?mi jednoduché. Sta?í ním oto?i? o 90 stup?ov, vlo?i? podlo?ku a pripoji? zdroj, ktorým mô?e by? napríklad aj power banka v?aka microUSB portu. Viac sa o ?om do?ítate v na?om podrobnom ?lánku

Kúpi? v iBuygou.com

Herná my? od MantisTek (9.22 ?)

Ak sa obzeráte po nejakej hernej my?i, no nechcete za ?u ve?a zaplati?, rozhodne by ste nemali prehliadnu? tento gadget. My? disponuje ergonomickým dizajnom a jej citlivos? je mo?né nastavi? od 600 dpi a? do 3000 dpi. Medzi jej vychytávky patrí aj LED podsvietenie s a? 7 farbami, pozlátený USB port, ?i kábel z nylonu. Za akciovú cenu je my? dostupná do 18. júla.

Kúpi? v Banggood.com

Inteligentné svetlo na bicykel (14,39 ?)

Tento gadget zaujme náru?ivých fanú?ikov cyklistiky. Na prvý poh?ad oby?ajné svetlo na bicykel, ktoré v?ak doká?e ove?a viac. Prvou skvelou vlastnos?ou je dobíjate?ná 900 mAh batéria pomocou klasického USB kábla. Perfektne poslú?i aj svetelný senzor, ktorý zariadenie automaticky uvedie do prevádzky. Ke? teda senzor zistí, ?e je tma, svetlo sa automaticky rozsvieti a vy u? nemusíte ma? starosti, ?i ste svetlo nezabudli zapnú?. Svetlo samozrejme, svieti len po?as bicyklovania a po dvoch minútach ne?innosti sa automaticky vypne. K dispozícii je v ?iernom, modrom a zelenom prevedení.

Kúpi? v Banggood.com

LIVALL senzor pedálovania (9,12 ?)

Ak to s bicyklovaním myslíte naozaj vá?ne, mo?no vás zaujme aj nasledovný gadget, ktorý ale bude trochu ?a?ké charakterizova?. Jedná sa v podstate o závit, ktorý sa umiestni do stredu re?azového kolesa, ?ím má mo?nos? monitorova? frekvenciu pedálovania. Ak je napríklad frekvencia pedálovania príli? nízka, nestabilný výkon a uvo?nenie svalov majú na svedomí stratu energie a naopak, ak je frekvencia pedálovania príli? vysoká, energia sa pochopite?ne taktie? stráca rýchlo. Tieto a mnohé iné informácie vám poskytne práve tento senzor, ktorý je mo?né spárova? s aplikáciou cez Bluetooth 4.0.

Kúpi? v Banggood.com

?portové vodeodolné slúchadlá (23,06 ?)

Macaw T1000 sú bezdrôtové ?portové slúchadlá, ktoré je mo?né spárova? so smartfónom cez Bluetooth 4.1. Výrobca vyzdvihuje najmä ich kvalitný ?ip CSR8645, prémiový ergonomický dizajn a vodeodolnos?. Disponujú tie? reguláciou hlasitosti a k dispozícii sú v sivom a hnedom prevedení.

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.