Gadgety z Číny #61

banner-umi-super
Dnes na?íname ?al?iu desiatku dielov ob?úbených Gadgetov z ?íny a do budúcna sa máte na ?o te?i?, nako?ko máme pripravené prekvapenia, ktoré vás ur?ite pote?ia a skvalitnia tento ná? tradi?ný seriál. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Vylep?ená skrutka na upevnenie fotoaparátu na statív (1,23 ?)

Ak vlastníte moderný statív s fluoidnou hlavou, ur?ite poznáte problémy s klasickou skrutkou, ktorá dr?í na mieste fotoaparát. Nutnos?ou je ma? pri sebe nejaký skrutkova?, nako?ko bez neho jednoducho neuvo?níte fotoaparát. ?ikovným a hlavne lacným rie?ením je mierne vylep?ená skrutka s malým dr?iakom navrchu, ktorý je v prípade nutnosti k nezaplateniu.

Kúpi? v Banggood.com

Organizér káblov (6,26 ?)

Pohodené káble na zemi sú v?dy nebezpe?né a ?ahko sa zni?ia pri neustálom ?ahaní po rôznych povrchoch. Ve?mi esteticky a dokonca aj prakticky ich mô?ete usporiada? týmto gadgetom, ktorý sa hodí aj na palubnú dosku vá?ho auta. Tento organizér doká?e zachyti? káble rozli?ných ve?kostí a je dostupný v troch farebných prevedeniach.

Kúpi? v Banggood.com

Inteligentný teplomer od Xiaomi (8,84 ?)

Portfólio inteligentných domácich produktov spolo?nosti Xiaomi je naozaj rozmanité. Takmer ka?dý rok vidíme nejednu novinku, ktorá zdokona?uje kvalitu ponúkaných produktov ?ínskeho giganta. Jedným z lacnej?ích zariadení do inteligentnej domácnosti je teplomer s moderným vzh?adom, ktorý prepojíte s va?ím smartfónom a v?aka aplikácii Mi Home je k dispozícii podrobný monitoring teploty. Zariadenie je mo?né bez problémov namontova? aj do vonkaj?ích priestorov.

Kúpi? v Banggood.com

3D obrazovka pre smartfóny (8,93 ?)

Pozeranie filmov cez obrazovku smartfónu je naozaj lahôdkou a moderné panely doká?u vytvori? jedine?ný zá?itok pri pozeraní ob?úbených filmov. ?o tak ís? trochu do extrému. Múdre ?ínske hlavy vymysleli dr?iak so ?peciálnym sklom na prednej strane, ktoré vytvára 3D obraz. Smartfón sa jednoducho polo?í za toto sklo a mô?e za?a? pozeranie filmov v 3D.

Kúpi? v Banggood.com

Puzdro na smartfóny so vstavanou klávesnicou (8,94 ?)

Púzdro so vstavanou klávesnicou nie je ?iadnou prevratnou novinkou a na trhu je ich nieko?ko stoviek, ba a? tisícok. My sme sa v?ak rozhodli zaradi? toto púzdro hne? pre nieko?ko zaujímavých vlastností. Podpora smartfónov je od uhloprie?ky displeja 4,2 a? po 6,8-palcov. Samotná klávesnica nie je bezdrôtová a pripája sa do zariadenia cez microUSB konektor. Na zadnej strane nájdeme polohovate?ný dr?iak a v ponuke je celkovo 5 farebných prevedení.

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]