Gadgety z Číny #54

banner-redmi3proUbehol nám ?al?í tý?de? a krásny slne?ný víkend si spríjemníme ob?úbeným seriálom Gadgety z ?íny. Dne?ný výber bude opä? ve?mi zaujímavý a nebudú chýba? ani rôzne „?pecialitky“. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Magnetický dr?iak smartfónu do auta (4,50 ?)

Pomaly sa stáva tradíciou, ?e v ka?dom diele vám priná?ame nejaký ten produkt od spolo?nosti BlitzWolf. Aj tento tý?de? sme objavili skvelý produkt od tejto ambicióznej firmy. Jedná sa o ve?mi ?ikovný dr?iak smartfónu do auta. Princíp je ozaj ve?mi jednoduchý, nako?ko sta?í nalepi? malú magnetickú nálepku na zadnú ?as? smartfónu a následne u? sta?í iba polo?i? zariadenie na dr?iak, ktorý je mo?né otá?a? v 360 stup?ovom uhle.

Kúpi? v Bangood.com

Malý USB WiFi adaptér (7,66 ?)

Máte doma starý po?íta?, ktorý v?ak stále odmietate vyhodi? a chcete mu e?te da? ?ancu? Jedným z mo?ných vylep?ení star?ích notebookov alebo po?íta?ov je pridanie externej WiFi karty. Mnohokrát sú v?ak karty drahé a neoplatí sa do nich investova?. Tu nastupuje na scénu malý USB WiFi adaptér, ktorý podporuje rýchlos? a? do 300 Mbps.

Kúpi? v Bangood.com

Nabíja?ka do auta s USB Type-C koncovkou (13,51 ?)

Áno, ?al?í produkt od BlitzWolf. Táto spolo?nos? si nás svojimi produktmi neskuto?ne získala a priná?a najlep?iu vo?bu medzi nízkou cenou, no ve?mi vysokou kvalitou produktu. V tre?om gadgete priná?ame ú?asnú nabíja?ku do auta, ktorá disponuje v?etkými modernými ?tandardmi a dokonca má aj nový konektor USB typ-C. Výstupný výkon je vysokých 24 W a v podpore nájdeme aj rýchlonabíjaciu technológiu Qualcomm Quick Charge 2.0. Skvelá kúpa pre motoristov!

Kúpi? v Bangood.com

Vertikálna optická my? (17,28 ?)

Pre mnohých je klasická plochá my? jednoducho nepohodlná a potrebujú pri práci zmenu. Na scénu prichádza vertikálna my?, ktorá pod?a lekársky podlo?ených faktov zni?uje po?kodenie nervov pri dlhej práci s po?íta?mi. S cenou pod 20 ? a dokonca s doru?ením z európskeho skladu, sa jedná o vynikajúcu ponuku.

Kúpi? v DX.com

Bezdrôtový prenos obrazu cez MiraScreen (11,20 ?)

Jedným z najznámej?ích a hlavne najefektívnej?ích spôsobov prenosu obrazu zo smartfónu do televízora je cez Miracast (MiraScreen). Ponúka prenos cez WiFi sie? a ná? posledný gadget doká?e vyu?i? hne? nieko?ko typov pripojenia od DLNA a? po Airplay od Applu. Samozrejmos?ou je plná podpora FullHD videa s dosahom a? 10 metrov. Vyu?itie nájde v opera?ných systémoch Android, Apple a dokonca aj vo Windowsoch.

Kúpi? v Tinydeal.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]