Pre?iel ?al?í tý?de? a Slovensko na?alej su?ujú horú?avy. ?i u? trávi? ?as niekde pri vode, alebo rad?ej v pohodlí domova, najnov?í diel Gadgetov z ?íny by si rozhodne nemal zme?ka?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Inteligentná váha

Cena: 22,17 ?

V dne?nej dobe u? aj oby?ajná váha mô?e by? inteligentná. My sme pre teba na?li gadget, ktorý si ur?ite zamiluje?. Okrem tradi?ných vymo?eností toti? najviac zaujme aplikácia pre smartfóny, v ktorej mô?e? sledova? mno?stvo zaujímavých ?tatistík, ako je napríklad BMI index. Poskytuje naozaj komplexný preh?ad, ?i sa ti darí udr?a? sa vo forme pred letnými zá?itkami na plá?i.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? inteligentnú váhu

Odpudzova? zveri

Cena: 11,52 ?

Ak si aj ty vá?nivý zahradkár, neraz sa ti u? ur?ite stalo, ?e nejaká zver po?kodila zeleninu alebo ovocné stromy. Aj z tohto dôvodu sme sa tak rozhodli ako druhý gadget zaradi? odpudzova? zveri, ktorý vyu?íva ultrazvukové frekvencie. Samotné zariadenie je pripravené na plnohodnotné pou?ívanie vonku, pri?om ako zdroj energie vyu?íva solárne panely na kon?trukcii. Mô?e? si dokonca zvoli? rôzne typy ru?enia pre rôzne druhy zveri.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? odpudzova? zveri

F?a?a na kempovanie

Cena: 7,97 ?

Po?as letných kempingov pri mori ?i doma v Tatrách sa hodí akáko?vek praktická výbava. Práve do tejto skupiny sa zara?uje aj táto f?a?a, ktorá okrem vskutku prí?a?livého dizajnu ponúka aj pod?a tvrdení výrobcu vlastnosti, pri ktorých sa horúci nápoj udr?í v pôvodnom stave 12 hodín, respektíve perfektne zachladený nápoj v lete potom 24 hodín. Zaujímavý gadget, ?o povie??

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? f?a?u na kempovanie

Dymový senzor od Xiaomi

Cena: 35,47 ?

Teraz sa pozrime trochu na bezpe?nos? domácnosti. Xiaomi má v portfóliu mno?stvo ?ikovných gadgetov do domácnosti a jeden z najnov?ích je aj dymový senzor. Po?as letnej dovolenky niekde v zahrani?í sa u? nebude? musie? bá?, ?i je doma v?etko v poriadku. Navy?e perfektne spracovaná aplikácia Mi Home zabezpe?í intuitívne ovládanie za ka?dých okolností.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? dymový senzor od Xiaomi

Ruksak pre pravého technologického nad?enca

Cena: 35 ?

Ruksak zna?ky Ekphero je dômyselne navrhnutý tak, aby uspokojil v?etky potreby technologického nad?enca. Základným materiálom je oxford, ktorý sa vyzna?uje svojou pevnos?ou. Rozmery sú 45 cm x 29 cm x 15 cm, ?o je dostatok pre bezpe?né ulo?enie aj 15,6-palcového notebooku. K dispozícii má? 3 priestory, vrátane predného vrecka, zabezpe?eného ve?kého priestoru a malého vrecka v popruhoch na chrbát. Svoj priestor tu dokonca nájde aj power banka, ktorú je mo?né pripoji? k ruksaku a o?iví? tak USB port na bo?nej strane. U? netreba ruksak otvára?, sta?í sa iba pripoji? káblom k vstavanému USB portu.

zdroj fotografie: Banggood

Kúpi? ruksak pre pravého technologického nad?enca

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]