Smartfóny z dielne Apple sú preslávené po celom svete. Okrem skvelého dizajnu v?ak obsahujú iPhony aj mo?nos?, ktorú, bohu?ia?, mnoho majite?ov nevyu?íva a pritom mô?e neraz zachráni? ?ivot.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple pred pár rokmi zaviedol do iOS ?ivot zachra?ujúcu funkciu. Len málo pou?ívate?ov sa ju ale rozhodlo vyu?i?. Jedná sa o akúsi zdravotnú kartu, ktorá obsahuje informácie o zdravotnom stave majite?a smartfónu, no tie musí on sám vyplni?. V prípade nehody sa tak mô?u záchranári dozvedie? informácie o krvnej skupine ?i alergiách, ktorými pou?ívate? trpí. K týmto zdravotným údajom je mo?né sa dosta? aj napriek ochrane smartfónu heslom. Sta?í, ak sa záchranár po stla?ení tla?idla dostane ku klávesnici a v dolnom ?avom rohu stla?í tla?idlo SOS. Práve tam sa toti? nachádzajú v?etky detailné údaje o zdravotnom stave pacienta.

zdroj fotografie: Screenshot/GottaBeMobile/YouTube

Nenechaj si ujs?
Video: 100 nových skrytých funkcií, ktoré priná?a iOS 11

Tieto údaje v?ak mnohí nevyp??ajú, na ?o upozor?ujú aj zdravotné sestry a lekári. Julia Thompsonová si dôle?itos? tejto mo?nosti uvedomila a toto je jej názor: ?Nie v?etci majitelia iPhonov si uvedomujú, ?e ak majú zdravotnú aplikáciu, mô?u si na svojom telefóne nastavi? nie?o, ?o sa nazýva Zdravotné ID. Uvedomila som si to, a? ke? som dostala vlastný iPhone.? Zdravotné údaje je pritom mo?né vyplni? iba pomocou zopár jednoduchých krokov. Po odomknutí obrazovky prejdi do aplikácie Zdravie, kde v pravom dolnom rohu nájde? zálo?ku Zdravotné ID. Pri úpravách mô?e? vyplni? informácie o svojom zdraví, ale aj dôle?ité telefónne ?ísla, ktoré budú v prípade nehody kontaktované záchranármi.

zdroj fotografie: Screenshot/GottaBeMobile/YouTube

Po ukon?ení úprav nezabudni zvoli? mo?nos?, aby sa tvoje Zdravotné ID zobrazovalo pri zamknutej obrazovke. Takáto funkcia je vo svete smartfónov pomerne zriedkavou, no aj tí, ktorí ju majú mo?nos? vyu?i?, tak nerobia z neznámych dôvodov. Pritom aj záchranári neraz ocenia, ke? sa mô?u dozvedie? detaily o zdravotnom stave pacienta, ktorému tak omnoho jednoduch?ie a rýchlej?ie vedia pomôc?. Ak teda vlastní? iPhone, rozhodne neváhaj a vypl? svoje údaje v aplikácii Zdravie, preto?e nikdy nevie?, kedy ti táto funkcia mô?e pomôc? v ?a?kej situácii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]