Spolo?nos? Faraday Future mala svoju ve?kú premiéru na konferencii CES 2017, kde nám ukázala svojho konkurenta pre Teslu, model FF91. U? pri predstavení v?ak nebola FF91-ka úplne dokon?ená a malý problém s automobilom sa vyskytol priamo pred publikom. Od tej doby sme toho o spolo?nosti Faraday Future ve?a nepo?uli. Jediné správy, ktoré sa dostali do éteru, sa týkali finan?ných problémov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po nieko?kých mesiacoch od prvého predstavenia sa nám elektrické auto FF91 od Faraday Future ukazuje na novom videu, v ktorom brázdi cesty v meste, ale aj v prírode. Týmto videom chce na seba spolo?nos? zrejme upozorni? a pripomenú? konkurencii, ?e je stále na?ive. Ke? sa pozorne zapozerá?, na kapote auta mô?e? vidie? aj ?pi?kový senzor LIDAR. Ten je zodpovedný za autonómne riadenie tohto modelu. Faraday Future deklaruje, ?e výkon FF91-ky dosahuje neuverite?ných 1050 ko?ských síl.

zdroj fotografie: Screenshot/Faraday Future/YouTube

Nenechaj si ujs?
Blí?i sa koniec LeEco? Problémy robia u? aj výplaty pre zamestnancov

O slu?ný dojazd 378 km na jedno nabitie sa stará 130 kWh batéria, ktorá napája aj celý rad tých najrôznej?ích senzorov. Medzi nimi nechýba 10 predných a zadných kamier, 13 radarov na krátku a ve?kú vzdialenos? ?i 12 ?peciálnych ultrazvukových senzorov, vrátane senzoru LIDAR. Po predstavení tohto modelu sa výrobcovi nahrnulo pomerne ve?a objednávok, no ?iadny z majite?ov sa k svojmu novému elektromobilu zatia? nedostal. Cena samotného Faraday Future FF91 nie je pritom vôbec nízka. Za ka?dý kus, ktorý zíde z výrobnej linky, si výrobca pýta pribli?ne 274 000 eur.

Faraday Future FF91zdroj fotografie: Screenshot/Faraday Future/YouTube

Bohu?ia?, u? od za?iatku to nevyzeralo s pôsobením spolo?nosti ru?ovo. Firma trpela nemalými finan?nými problémami a nedokázala plati? dlhy. Za to mô?e aj zlá situácia jedného z hlavných investorov. U? dlh?iu dobu je známe, ?e spolo?nosti LeEco chýbajú financie, ?o sa odrazilo aj pri projekte Faraday Future, ktorý financuje. Posledné známe správy sa týkali stavby novej továrne pri Las Vegas, no kvôli nedostatku pe?azí musela firma upusti? od pôvodných plánov. Aj napriek mnohým nepríjemnostiam sa Faraday Future nevzdáva, no budúcnos? je pre túto spolo?nos? stále príli? neistá.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]