Ako iste ve?mi dobre vie?, ?ínska spolo?nos? LeEco zopár mesiacov dozadu oficiálne vstúpila na americký trh. Tam za?ala predáva? svoje smartfóny a smartTV, pri?om v spolupráci so spolo?nos?ou Faraday predstavila tie? koncept elektromobilu Faraday Future. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Bezmy?lienkový vstup na americký trh a taktie? masívne investície do automobilových startupov si v?ak vyberajú svoju da?. Posledné mesiace sú pre túto kedysi úspe?nú a prosperujúcu spolo?nos? naozaj kritické. Zhruba dva tý?dne dozadu tak bola nútená zatvori? jedno zo svojich hlavných sídiel v USA a prepusti? ve?ké mno?stvo zamestnancov. Tí, ktorí zostali pracova? aj na?alej v?ak ve?a dôvodov na rados? nemajú, práve naopak. Na povrch toti?to vyplávalo, ?e ve?ké mno?stvo Ameri?anov pracujúcich pre tohto giganta nedostalo za marec zaplatené.

zdroj fotografie: Weibo

Nebolo to pritom prvýkrát, ?o LeEco ?pozabudlo? na vyplatenie svojich podl?ností. E?te nieko?ko tý?d?ov dozadu toti?to tohto výrobcu trápili viaceré spory s dodávate?mi, ktorým nebol schopný vyplati? potrebné financie za dodané komponenty. Napriek pretrvávajúcim ?a?kostiam sa v?ak CEO Jia Yueting nevzdáva a na?alej pokra?uje v snahe o splnenie svojho ve?kého amerického sna. Dopomôc? mu k tomu má aj nová, takmer 2-miliardová investícia od kalifornského výrobcu prémiových inteligentných televízií Vizio. Toho, mimochodom, taktie? trápia nemalé problémy, av?ak nie finan?ného charakteru.

smart tvzdroj fotografie: Engadget

Nenechaj si ujs?
Súkromie u? nemáme ani pri sledovaní televízorov, jeden z výrobcov ?pehoval mno?stvo domácností

Pod?a zistených informácií tieto dve spolo?nosti za?ali úzko spolupracova? a nie je vylú?ené, ?e LeEco v doh?adnej dobe preberie aj men?inový podiel, ktorý by mu mohol pomôc? v ?al?om napredovaní. Z týchto zaujímavých noviniek tak mô?eme usúdi?, ?e spolo?nosti LeEco svitá v USA na lep?ie ?asy. Stále v?ak nie je isté, ?i si po týchto turbulentných ?asoch a viacerých problémoch získa priaze? amerických zákazníkov. Je v?eobecne známe, ?e tí sú známy svojou vyberavos?ou a prehnaným patriotizmom, ktorý ich od ?ínskych výrobkov ve?akrát odrádza.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]