Facebook nedávno pridal nový vzh?ad statusov. Aj tebe sa zdá, ?e ?oraz viac vída? farebné statusy od pou?ívate?ov? Tu je dôvod, pre?o to tak vlastne je. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Farebné statusy nie sú a? taká novinka. Pre pou?ívate?ov Android zariadení je toti? dostupná u? od konca minulého roka. Pri písaní príspevku má? mo?nos? výberu farby alebo farebného prechodu pozadia. Funkcia, ktorá bola doteraz exkluzivitou len pre Android, sa teda od ?tvrtka dostáva aj na po?íta?e a zariadenia s opera?ným systémom iOS. Príspevky mo?no na prvý poh?ad vyzerajú ako obrázky, ale v skuto?nosti sa ich text dá ozna?ova? a kopírova?.

nenechaj si ujs?
Toto sa stane, ke? sa na Facebook sna?í? uverejni? falo?nú správu

Zdá sa teda, ?e Facebook zúfalo h?adá spôsoby, ako si udr?a? pou?ívate?ov a láka ich na pomerne zbyto?né funkcie. Podobnú mo?nos? ponúka aj populárny Snapchat. V ?om v?ak nájde? ove?a viac kreatívnych spôsobov pre vyjadrenie svojich pocitov. Na na?ich nástenkách sme u? túto novinku spozorovali, no ve?a ?udí ju e?te nepou?íva. Ak sa tebe mo?nos? nastavenia farieb stále nezobrazuje, ostáva ti len ?aka?, kým ju gigant sprístupní.

facebookzdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Farebné statusy v kone?nom dôsledku priná?ajú dve výhody pre Facebook. Priniesli nové mo?nosti zdie?ania a poskytli pou?ívate?om novú ?hra?ku?. Jedinou nevýhodou týchto statusov tak mô?e by? pre niekoho vzh?ad. Posúdenie necháme na teba, a preto sa ?a pýtame. Pá?ia sa ti tieto nové farebné statusy na Facebooku alebo ich pova?uje? za zbyto?né?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
82%
Neznášam to
18%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.