Najznámej?ia sociálna sie? za?ína bojova? proti príspevkom s falo?nými správami. V USA tak podnikol Facebook prvý krok k zamedzeniu ?írenia falo?ných správ. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto funkcia bola predstavená v minulom decembri a vznikla v?aka spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú overovaniu faktov. Facebook síce úplne neodstavil pou?ívate?ov od uverej?ovania falo?ných správ, no aspo? ich na to za?al upozor?ova?. Novinka zatia? funguje iba niektorým pou?ívate?om v USA. K ?omu Facebook vlastne pristúpil? Zoberme si príklad ?lánku, ktorý tvrdí, ?e tisícky Írov boli privezení do Spojených ?tátov ako otroci. Ke? sa pou?ívate? sna?í takúto správu zdie?a?, Facebook ho upozorní, ?e organizácie Associated Press a Snopes.com ho ozna?ili za falo?ný.

facebookzdroj fotografie: Mashable

nenechaj si ujs?
Sociálne siete sa musia ma? na pozore! Nemecká vláda ich chce pokutova? do vý?ky 50 miliónov eur

Pou?ívate? mô?e toto upozornenie ignorova?, ale aj po zdie?aní ?lánku sa bude na?alej zobrazova?. Funkcia, ktorá bola predstavená e?te v decembri 2016, sa teda kone?ne dostala aspo? ?iasto?ne do prevádzky. Známy portál Mashable sa pokúsil zdie?a? rovnaký príspevok zo zariadenia v Londýne, no ?ervené upozornenie sa mu nezobrazilo.

zdroj fotografie: Mashable / Twitter

Stránka pomoci na Facebooku tie? potvrdzuje, ?e novinka nie je dostupná pre ka?dého. Sme zvedaví, ako sa táto funkcia uchytí a ?i sa po nejakom ?ase dostane aj k nám na Slovensko. Bez nezávislých organizácií, ktoré by pre nás overovali fakty, to v?ak ur?ite nepôjde.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.