Pre pravých a zarytých fanú?ikov Androidu bol 30. máj ve?kým d?om. Andy Rubin, ?asto pova?ovaný za otca Androidu, predstavil svetu svoj ambiciózny projekt pod názvom Essential. ?o ho v?ak robí takým výnimo?ným?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Odpove? znie ? dizajn. Essential Phone sa pý?i kon?trukciou vyrobenou z titánu, ktorý nahradil ?asto pou?ívaný hliník a k tomu pridal keramické sklo na zadnom paneli. To v?etko v spojení s bezrámikovým QuadHD displejom tvorí jeden z najkraj?ích smartfónov tohto roka. A aby nenamietali aj priaznivci výkonu, Andy Rubin zabalil do svojho smartfónu aj jeden z najvýkonnej?ích procesorov, Snapdragon 835, spolu so 4 GB opera?nou pamä?ou, 128 GB interným úlo?iskom a grafickým akcelerátorom Adreno 540. To v?ak nie je v?etko. Essential sa mô?e popý?i? aj inovatívnym magnetickým pinom pre prídavné komponenty.


Zdroj fotografie : Essential

Tá najvýraznej?ia odli?nos? od ostatných výrobcov je v?ak práve titánová ?asi. A práve preto dizajnový mana?ér spolo?nosti Jason Keats tvrdí, ?e Essential nie je pre ka?dého.

?Siahli sme po technológiách a výrobných procesoch, ktoré nie sú ur?ené na výrobu 50 miliónov kusov.?

To znamená, ?e ve?ké spolo?nosti ako Apple ?i Samsung sú nútené siahnu? po iných materiáloch a výrobných procesoch, ktoré sú schopné vyprodukova? viac ako 50 miliónov zariadení ka?dý ?tvr?rok. Essential má v?ak výhodu v tom, ?e je vo svete smartfónov nový a nepotrebuje preto preda? 50 miliónov smartfónov za ?tvr?rok. To mu dáva mo?nos? pou?i? technológie a výrobné procesy, ktoré sú schopné vyprodukova? smartfóny v men?om merítku. Ve?ké spolo?nosti ako Apple a Samsung boli kvôli svojej popularite a ve?kému mno?stvu predaných kusov svojich smartfónov nútené zamietnu? takýto dizajn.


Zdroj fotografie : Essential

Nenechaj si ujs?
Stvorite? Androidu predstavil Essential: Bezrámikový smartfón nabitý ú?asnými technológiami

Jason Keats dodáva, ?e ?asi Essential Phone je vyrobené z titánu, ktorý je odolným materiálom a je extrémne ?a?ké ho spracova?. ?Doslova sme precestovali svet, aby sme na?li niekoho, kto doká?e spracova? titán iným spôsobom?, povedal Keats. Nakoniec sa spolo?nosti Essential podarilo nájs? mladého nemeckého výrobcu, ktorý pou?íval proces injek?ného odlievania titánu. Preto in?inieri Essential hrdo tvrdia, ?e uspeli tam, kde to Apple nedokázal. Ten sa sna?il vytvori? svoj nový iPhone z titánu, no jednoducho nemohol. Essential bude preto tak trochu exkluzívnym smartfónom a ke? uva?uje? o jeho kúpe, ur?ite sa poponáh?aj.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
38%
Páči sa mi to
23%
Chcem to
15%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
15%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.