Vizionár, miliardár a génius sú?asnosti v jednej osobe. Elon Musk si právom zaslú?i v?etky tieto pozitíva, ktoré mu prinále?ia za technologické inovácie posledných rokov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Svetoznámy majite? Tesly a SpaceX dnes oficiálne roz?íril svoje obzory, ke? svetu odhalil svoju novú spolo?nos?. Budeme ju pozna? pod názvom Neuralink a asi u? tu?í?, v ?om chce Elon podnika?. Mladá firma, ktorá je mimochodom e?te stále len v po?iato?ných ?tádiách existencie, sa bude zaobera? výrobou miniatúrnych zariadení. Tieto zariadenia sa neskôr implantujú do ?udského mozgu a v spolupráci so ?peciálnym softvérom budú pomáha? pri spojení s umelou inteligenciou.

zdroj fotografie: nypost.com

Elonove zámery sme v?ak mohli ako-tak pozorova? u? posledný polrok, ke? na Twitter postol nieko?ko statusov a prispel do konverzácie s fanú?ikmi. Pred pár tý?d?ami dokonca v Dubaji priniesol takéto vyjadrenie: ?Postupom ?asu si myslím, ?e prídeme do bodu, kedy vznikne úzke spojenie umelej a biologickej inteligencie.? V?etko je to vraj len o rýchlosti spojenia medzi mys?ou ?loveka a digitálnym klonom. Podobné zariadenia, s ktorými chce Musk pracova?, sú zatia? pre nás dostupné len v rovine sci-fi.

Nenechaj si ujs?
Video: Nová umelá inteligencia od Google sa nau?ila by? ve?mi agresívna v stresových situáciách

O pomyselné haknutie ?udskej mysle sa pokú?a u? nieko?ko men?ích firiem po celom svete, no práve Neuralink mô?e by? tá, ktorá to na?tartuje vo ve?kom. Jednou z prvých ale bola firma Kernel, ktorá sa preva?ne anga?uje v medicíne. Teraz s ?ou bude súperi? práve Muskova nová spolo?nos?. Pridaním malého ?ipu do mozgu by sa dali lie?i? mnohé neurotické choroby. Av?ak stále sme e?te nieko?ko rokov od úplného pochopenia, ako funguje ?udský mozog. Vedci rovnako poukazujú na fakt, ?e nikdy tak úplne ani nemusíme pochopi? princíp fungovania, ke??e máme len obmedzené mo?nosti chápania neurónov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
17%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]