Elektronické cigarety #4: Šírenie sťažujú prísne regulácie a zákazy

Hoci sú elektronické cigarety všeobecne považované za menej škodlivú, respektíve zdravšiu alternatívu k fajčeniu klasických cigariet a pomohli už mnohým tuhým fajčiarom, sú napriek tomu predmetom často nezmyselných regulácií či úplných zákazov. V tejto časti sa  pozrieme všeobecne na zákony a regulácie elektronických cigariet u nás doma a vo svete.

Elektronické cigarety sa v posledných rokoch stali nesporným fenoménom a fajčiarom na celom svete pomáhajú prestať alebo obmedziť fajčenie klasických cigariet. Všeobecne sú považované za zdravšiu alternatívu fajčenia napriek kontroverzným výskumom, o čom sme sa presvedčili v predchádzajúcich častiach.

Zobraziť celú galériu (5)
Elektronické cigarety sa začali rozširovať po celom svete a napriek obľube u ľudí sú vo viacerých krajinách nelegálne. Zdroj: Pixabay

Stali sa tiež predmetom mnohých regulácií či dokonca úplných zákazov naprieč krajinami sveta. Mnohé z nich skrývajú zákazy elektronických cigariet za domnelú ochranu nefajčiarov či samotných fajčiarov. Predsa len, tabakový trh je multimiliónový biznis, ktorý štátom vo forme daní prináša veľmi pekné peniaze, a práve elektronická cigareta má potenciál tento biznis značne ohroziť.

Niektoré krajiny elektronické cigarety úplne zakazujú

Samotné regulácie a zákony o elektronických cigaretách sa líšia v závislosti od rôznych krajín. Napríklad, v Japonsku sú nikotínové e-cigarety úplne zakázané a celý trh je tlačený používať výrobky, ktoré tabak nespaľujú, ale nahrievajú. Medzi takéto výrobky patrí napríklad IQOS, ktorého rozdiely oproti e-cigarete sme popísali v minulej časti.

Zobraziť celú galériu (5)
Liquidy do elektronických cigariet sú zložené z niekoľkých základných látok, ktoré je možné namiešať v rôznych pomeroch. Zdroj: Make My Vape/YouTube

Ďalším príkladom úplného zákazu e-cigariet je Austrália. Tamojšie federálne ministerstvo zdravotníctva klasifikuje každú formu výrobku obsahujúcu nikotín, s výnimkou náhradných terapií a cigariet, za formu užívania jedu. Keďže náplne do e-cigariet často nikotín obsahujú, sú zakázané, prípadne prísne regulované správou terapeutických potrieb TGA. Takisto je zakázaný dovoz elektronických cigariet a výrobkov s nimi súvisiacimi, pokiaľ nie je schválený práve správou TGA.

Zobraziť celú galériu (5)
Elektronické cigarety sa stali predmetom prísnych regulácií a zákazov v mnohých krajinách sveta. Zdroj: Flickr

Medzi ďalšie krajiny, ktoré e-cigarety z rôznych dôvodov zakazujú, patrí napríklad Bahrain, Brazília, Panama, Qatar, Taiwan či Thajsko a mnohé iné. Po krajinách, ktoré e-cigarety úplne zakazujú, sú tu krajiny, ktoré sa snažia predaj, marketing či dovoz e-cigariet regulovať. Asi najväčšie boje zvádza elektronická cigareta v Spojených štátoch amerických, kde sa o tvrdé regulácie snaží americká administratíva pre jedlo a liečivá FDA. Podobným prípadom je Veľká Británia.

Prísne regulácie sužujú Spojené štáty či Veľkú Britániu

V aktuálnom stave je v USA a v Británii povolené predávať elektronické cigarety dospelým osobám. V USA ale FDA vyvíja na výrobcov e-cigariet a náplní stále väčší nátlak a snaží sa kontrolovať ich výrobu a obmedzuje ich schvaľovací proces. Elektronické cigarety je tak zakázané predávať neplnoletým a na ich kúpu je potrebný identifikačný preukaz s fotografiou.

Zobraziť celú galériu (5)
Jeden z najtvrdších bojov voči elektronickým cigaretám zvádzajú Spojené štáty, ktoré sa tieto zariadenia a liquidy snažia prísne regulovať, čím však mnohým výrobcom sťažujú podnikanie v tejto oblasti.Zdroj: Pixabay

Čo sa Veľkej Británie týka, v značnej časti sa opiera o smernice tabakových výrobkov EÚ. Regulácie obmedzujú propagáciu e-cigariet v tlači, televízii a rozhlase a tiež tlačia na zníženie obsahu nikotínu v náplniach a lobujú za zníženie počtu príchutí. Týmto sa dostávame k veľmi podobným praktikám naprieč štátmi Európskej únie. Vo väčšine štátov sú e-cigarety pri predaji regulované vekom.

Všeobecne prijal parlament Európskej únie ešte vo februári 2014 nariadenia, podľa ktorých sa vyžaduje štandardizácia a kontrola kvality náplní a vaporizérov, zverejňovanie prísad v náplniach a ochrana pred neoprávnenou manipuláciou a použitím náplní deťmi. Nariadenia tiež zakazujú reklamu na elektronické cigarety, stanovujú limity maximálnych koncentrácií nikotínu v náplniach a obmedzujú maximálne objemy, v ktorých sa môžu predávať.

Ako je to na Slovensku?

Elektronické cigarety sú na Slovenskú zakotvené v zákone 89/2016 Z. z., kde sa v Čl.1 § 2 odseku 3 p) definuje, že elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov.

Zobraziť celú galériu (5)
Zákony prikazujú výrobcom liquidu do elektronických cigariet uvádzať na obaloch príslušné upozornenia. Výstrahy s textom „Tento produkt obsahuje nikotín“ sa však vyskytujú aj na príslušenstve pre vapovanie, ktoré samotný nikotín neobsahuje. Zdroj: Pixabay (Úprava redakcie)

Zároveň odsek 3 q) dodáva, že plniaca fľaštička je nádobka akéhokoľvek tvaru, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín a ktorú možno použiť opakovane na plnenie elektronickej cigarety. V § 15 sa ďalej zákon zameriava na dovoz a distribúciu elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek, ktoré je povinnosť registrovať najneskôr šesť mesiacov pred predpokladaným uvedením na trh.

Zobraziť celú galériu (5)
Vape-shopy ponúkajú zákazníkom desiatky, až stovky rôznych značiek liquidov s množstvom najrôznejších príchutí. Každé balenie liqudu musí mať na obale uvedené všetky obsiahnuté zložky. Zdroj: Flickr

Zo zákona ďalej vyplýva, že e-cigarety a plniace fľaštičky musia byť dôkladne zdokumentované, kde je potrebné uviesť zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku a emisií vznikajúcich v dôsledku používania výrobku podľa značky a typu, vrátane ich množstiev. Potrebné je tiež uviesť opis komponentov výrobku, vrátane otváracieho a plniaceho mechanizmu elektronickej cigarety alebo plniacej fľaštičky.

Obmedzené množstvo nikotínu

Čo sa náplní týka, na Slovensku nesmú nikotínové náplne obsahovať nikotín v množstve viac ako 20 mg/ml. Nikotínové náplne predávané v plniacich fľaštičkách nesmú presiahnuť objem 10 ml. Pri jednorazových cigaretách a zásobníkoch nesmie objem prekročiť 2 ml. V odseku 7 a) sa ďalej uvádza, že sa zakazuje komerčne propagovať e-cigarety priamym či nepriamym spôsobom v tlači či verejných príspevkoch za účelom predaja.

Obchodníci bojujú s inštitúciami aj na Slovensku

Mnohí obchodníci či predajcovia tak často bojujú neúspešne so zákonom či dokonca so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI), čo ti viac priblížme v budúcej časti nášho seriálu. Sú však aj prípady, v ktorých sa predajcovia voči pokutám a nariadeniam SOI úspešne ubránili. Situácia v prípade e-cigariet sa však nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí zhoršuje a očakávajú sa ďalšie a ešte prísnejšie regulácie. Nezodpovedanou otázkou je však fakt, prečo to je tomu tak.

Mnohé krajiny sa oháňajú nedostupnými dátami z výskumov o vplyve na zdravie a tak radšej elektronické cigarety zakazujú. Na svete ale žije mnoho bývalých fajčiarov, ktorí svojím vlastným príkladom ukazujú, že e-cigarety sú naozaj zdravšou alternatívou. Napriek popularite týchto náhrad za cigarety však stále platí, že najlepším riešením celého problému je prestať s fajčením nadobro. Treba si však uvedomiť, že tabakový priemysel je multimiliónový biznis, ktorý sa na večný odpočinok rozhodne nechystá, a tak sa svojho kata v podobe e-cigarety snaží zbaviť stoj čo stoj.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP